Vés enrere Estudi sobre la promoció de graduats i graduades en Enginyeria Biomèdica (2014-2018)

Estudi sobre la promoció de graduats i graduades en Enginyeria Biomèdica (2014-2018)

02.12.2019

 

Seguint amb la tònica dels estudis duts a terme en les anteriors promocions que es van graduar en Enginyeria Biomèdica, la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent d’Enginyeries ha realitzat enguany un estudi sobre la promoció de graduats i graduades en Enginyeria Biomèdica 2014-2018.

Aquest any, el percentatge de participació ha estat del 25% (7 dels 28 graduats i graduades). Pel que fa al perfil de l’estudiantat, en la distribució de gènere hi ha hagut una representació del 71,4% de dones (5) i un 28,6% d’homes (2). La mitjana d’edat és de 22,7 anys, i el percentatge de l’alumnat que no estava treballant en el moment del qüestionari és 71,4% (5), enfront del 28,6% de graduats que sí treballaven (2).

Pel que fa a la valoració de l’estudiantat participant respecte al grau de desenvolupament competencial, destaquen, amb valoracions mitjanes de 5/5, “l’habilitat de presa de decisions”, “la capacitat de comunicar-se amb propietat (oralment i per escrit) en català i castellà davant d’audiències expertes i inexpertes” i “la capacitat de comunicar-se en contextos acadèmics/professionals de manera oral i escrita en anglès, davant d’audiències expertes i inexpertes”.

Pel que fa al seu grau de satisfacció respecte a elements de caràcter acadèmic i organitzatiu, destaquen els ítems “Percebo que el meu domini de la llengua anglesa és més gran ara que quan vaig començar a la UPF” i “El TFG em va permetre treballar competències de manera integrada”, amb un valor mitjà en tots dos casos de 5/5. Els horaris i la gestió acadèmica i formativa de l’Erasmus són els aspectes que tenen valors mitjans més baixos, tot i que aquests es concentren en 3/5.

Com a punts forts de la seva formació, l’estudiantat en destaca la multidisciplinarietat i la resolució de problemes. Quant als punts febles, destaquen la necessitat d’assolir major especificitat de continguts en l’àmbit biomèdic.

Finalment, en relació amb la dimensió professional i visió de futur, el 71,42% es veu treballant a l’empresa privada d’aquí a dos anys.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact