Vés enrere Anàlisi en termes de satisfacció amb el sistema de pràctiques del centre (2014)

Anàlisi en termes de satisfacció amb el sistema de pràctiques del centre (2014)

22.02.2018

 

La USQUID del centre va dur a terme al 2014 un estudi sobre la satisfacció de l’estudiantat de Grau amb el sistema de pràctiques externes. La població d’aquest estudi la formava tot el gruix de l’estudiantat de Graus TIC de l’ESUP que haguessin realitzat pràctiques (un total de 123), la mostra però, es va reduir a 86 donat que la resta van ser agents informants en un altre projecte de la USQUID*. D’aquests 86 consultats es va obtenir resposta de 60, per tant, la participació respecte la mostra seleccionada és del 69,8% i del 48,8% del total d’estudiants de Graus TIC que van realitzar pràctiques externes.

D’acord amb els resultats es presenten les següents conclusions:

 • Pel que fa  a la dimensió personal:
  • La participació en l’estudi pel que fa a la distribució dels estudis de Grau TIC va ser desigual en funció del grau, concretament: GEI (45%). GET (35%), GESA (17%) i Estudis simultanis (3%).
  • La distribució de gènere respon al 92% dels homes i un 8% en les dones.
  • L’edat mitjana dels participants en l’ estudi és de 23 anys. 

 

 • Pel que fa a la dimensió acadèmica-competencial:
  • Com a motivacions que els estudiants participants en el estudi consideren més decisives alhora de realitzar pràctiques extracurriculars trobem “Adquirir nous coneixements”, “Conèixer de prop la professió futura” i “Ampliar les possibilitats d’inserció laboral”. Com a d’altres motivacions proposades pels propis estudiants es troba la “Remuneració econòmica” i l’”Adquisició d’experiència laboral”.
  • Com a criteris per a la selecció del centre de pràctiques els estudiants destaquen la Motivació per les tasques que desenvoluparan, l’Interès pel sector o àmbit empresarial i la Motivació per les competències preestablertes. Com a altres criteris proposats pels estudiants sorgeix l’Adquisició de contactes professionals i Coneixement d’una empresa.
   El 58% dels participants tenia coneixement previ de les competències que anava a desenvolupar durant l’estada pràctiques.
  • El 93% dels estudiants amb la finalització de l’estada de pràctiques són capaços/es de reconèixer les competències adquirides.

 

 • Pel que fa  a la dimensió professional i d’impacte:
 • Pel que fa a la supervisió de les tasques per part d’un tutor al centre de pràctiques, els estudiants afirmen, en un 98%, haver tingut tutor. Altrament i pel que fa a aquesta mateixa funció però des de la universitat, és el 62% de la mostra participant afirmen haver tingut un seguiment d’aquestes tasques.
 • Pel que fa la satisfacció de la tutorització per part de l’empresa s’observa que el 97% dels estudiants afirmen estar satisfets. Respecte la tutorització per part de la universitat, el percentatge que afirma haver quedat satisfet és del  22%. Així, s’obseva que sovint l’estudiantat està més satisfet amb la tutorització rebuda a l’empresa.
 • Com a aspectes valorats positivament del sistema de pràctiques els estudiants participants consideren l’Adquisició d’experiència laboral, Aprendre, la Remuneració econòmica, la Rapidesa i senzillesa de la gestió o la Varietat d’opcions i centres a la borsa de treball.
 • Com a  aspectes millorables del sistema de pràctiques els estudiants destaquen la Manca de seguiment i tutorització per part de la Universitat, el Cost de la convalidació de crèdits i Manca d’informació vers aspectes de les pràctiques en conjunt.

 

Arrel d’aquestes conclusions des del centre i conjuntament amb la coordinació de pràctiques, va iniciar un treball intern per a la millora del sistema i gestió interna amb resultats valorats positivament.

*Els graduats TIC van ser la població i mostra de l’estudi enmarcat en el projecte PlaQUID amb referència 33 PlaCQUID 2013-2014 i titulat: “I ara, com ho veus? Estudi i Anàlisis de la valoració dels primers Graduats TIC de la UPF”. Per tal de no perdre profunditat ni detall de la información es va obviar aquesta part del col·lectiu en l’estudi que es presenta en aquest document.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact