Vés enrere Estudi tercera promoció de Graduats/des en Enginyeria Biomèdica @ UPF

Estudi tercera promoció de Graduats/des en Enginyeria Biomèdica @ UPF

30.01.2018

 

Seguint amb la tònica dels estudis duts a terme amb la primera i segona promoció de Graduats/es en Enginyeria Biomèdica, la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent d’Enginyeries @ UPF ha realitzat enguany l’estudi sobre la tercera promoció de Graduats/des en Enginyeria Biomèdica (promoció: 2013-2017).

Han participat a l’estudi un 62,5% dels graduats/es (15 dels 24). Van contestar un 73,3% de dones (11) i un 26,7% d’homes (4).

En quant a les competències més valorades pels participants, en destaquen la Capacitat per a reconèixer i comprendre la diversitat, la multiculturalitat i la no discriminació per raó de gènere (4,6/5) i la Capacitat de treball en equip amb una puntuació promig de 4,4/5. Aquestes dues competències també van ser de les més ben valorades  a la promoció anterior. Seguidament apareix la Capacitat crítica i autocrítica i la Ètica professional valorades amb un 4,3/5 totes dues, essent l’ètica professional també un dels valors més ben considerats a la segona promoció.

Per tal de tenir més perspectiva sobre les dades recollides, s’han comparat els resultats de la primera, segona i tercera promoció per tal de conèixer les tendències en quan a visió de futur i projecció professional en els següents dos anys de la graduació. Mentre que en la primera promoció un 60% de l’estudiantat participant a l’estudi es veia fent recerca, a la segona s’hi veia un 7,7%, valor que ha pujant al 13,3% en aquesta tercera promoció. D’altra banda, pel que fa a treballar a l’empresa privada, en la present promoció ha disminuït el percentatge amb un 66,7% respecte el 84,6% de la promoció anterior.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact