Vés enrere Estudi 5a promoció de graduats i graduades en Enginyeries TIC a la UPF

Estudi 5a promoció de graduats i graduades en Enginyeries TIC a la UPF

02.02.2018

 

La Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de Enginyeries @ UPF ha realitzat un estudi sobre la cinquena promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC: Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Enginyeria Telemàtica (ara anomenat Grau en Xarxes de Telecomunicacions); Promoció 2013-2017 (veure resum de primera, segona, tercera i quarta promoció).

Recordem que l’estudi cobreix tres dimensions: l'acadèmica, la personal i la professional/visió de futur. Enguany han participat a l'estudi 47 graduats/des TIC que representen el 53% del total de graduats, de manera desglossada ha estat del 29,8% (GEI), 46,8% (GESA) i 23,4% (GET).

Dins el qüestionari demanàvem als participants que valoressin un seguit de recursos, activitats integrades en el seu pla formatiu (ja sigui dins como fora de l’aula). En aquesta línia l’aspecte que ha obtingut una puntuació promig més elevada ha estat la relacionada amb Haver cursat assignatures en anglès amb un 4,62/5, seguida de El Campus Poblenou m’ha ofert els recursos (espais, material informàtic, etc.) necessari per a desenvolupar els meus estudis satisfactòriament amb una puntuació de 4,21/5. D’altra banda, com a competències que els graduats i graduades participants a l’estudi perceben com a més integrades i assumides hi destaquen les relacionades amb la Capacitat de treball en equip (4,34/5), l’Ètica professional (4,11/5) i la Capacitat crítica i autocrítica (4,09/5).Tanmateix de les experiències o pràctiques a les que han tingut l’oportunitat de participar l’estudiantat participant, les que han estat millor valorades són pràctiques en empresa, seguit de l’UPFeina i la participació en activitats esportives.
Davant la pregunta sobre aspectes professionals/visió de futur, destacar que el 78,7% dels participants està treballant en el moment de recollir les dades, en la majoria dels casos amb feines relacionades amb la programació (46,7%). I en perspectiva de futur (dos anys vista) el 72,3% es veien treballant a l’empresa privada, valor que s’ha incrementat notablement si comparem la dada amb les edicions prèvies de l’estudi on aquest valor va ser de 54% en el cas de la primera promoció, 48% en la segona, 57% en la tercera i 51% en la quarta.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact