Vés enrere Estudi tercera promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC @ UPF

Estudi tercera promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC @ UPF

21.03.2016

 

La Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de Enginyeries @ UPF ha realitzat un estudi sobre la tercera promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC: Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Enginyeria Telemàtica: Promoció 2011-2015 (veure resum de primera promoció aquí i de la  segona promoció aquí).

Recordem que l'estudi que ja ha arribat a la seva tercera edició cobreix tres dimensions: l'acadèmica, la personal i la professional / visió de futur. Enguany han participat a l'estudi quasi 53% dels graduats/des.

A partir dels resultats obtinguts s'observa que les competències generals que els participants d'aquesta tercera edició perceben com a més integrades i assumides són la  capacitat d'organització i planificació amb una valoració de 3,84/5 així com la capacitat de treball en equip (4,02/5), l’autonomia entesa com a capacitat per a la presa de decisions (3,84/5) i la capacitat per a comunicar-se amb propietat (oral i escrit) tant en català com en castellà front audiències tant expertes com inexpertes (3,8/5).

El Treball Fi de Grau ha estat un element molt ben valorat en els estudis de graduats/des fets fins al moment, i és en aquesta tercera edició en el que aquest element assoleix els valors més positius (4/5), tant quantitativament com per les observacions qualitatives recollides en la part oberta del qüestionari en la que graduats i graduades d’aquesta darrera promoció van aprofitar per fer palesa les virtuts tant a nivell de gestió com d’oportunitat d’aprenentatge. La satisfacció vers la docència rebuda així com els recursos disponibles a nivell general també han estat elements destacats, ambós amb puntuacions de 3,9/5. A nivell de activitats/experiències en les que hagin participat destaca la seva satisfacció vers les pràctiques d’empresa (element coincident amb els resultats dels estudis de primera i segona promoció), així com l’ERASMUS, que ha incrementat en quasi mig punt la seva valoració assolint una valoració mitjana de 4,25/5, i la participació en activitats de recerca del DTIC (3,77/5).

Destacar per últim una dada que ha crescut notablement respecte els estudis de les promocions anteriors respecte la dimensió professional-visió de futur. El percentatge de graduats/des que es veuen ampliant formació s’ha duplicat respecte l’any anterior, passant del 11,1% al 22,45%.

El percentatge de graduats/des de la tercera promoció que va fer pràctiques externes és de quasi el 84%, i el corresponent als participants que estava treballant en el moment de fer l'estudi era 85,7%.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact