Aquesta secció de la web de la USQUID ESUP/DTIC conté els documents, resums i links referents a indicadors i evidències de la qualitat dels programes formatius del centre (Graus, Màsters i Doctorat) seguint els punts marcats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

 

Estudis/tòpics transversals:

Estudiantat amb notes baixes d'accés: casos d'èxit (2020) 

Rendiment de 1er curs; track en anglès (2020)

Docència Remota d'Emergència: accions i avaluacions (3er TRIM 2019-2020, 1er TRIM 2020-2021)

Gènere i TIC (2017)

Relació Escola/Departament d’Enginyeries i TIC i Empresa (202120202017,18, 192016)

Satisfacció de l’estudiantat de Grau vers el sistema de pràctiques externes (2014)

Ús i impacte de l’anglès en el procés d’ensenyament-aprenentatge en els Graus d’Enginyeria de la UPF (2016)

Ús de vídeos acadèmics: percepció de l’estudiantat (2014)

 

GRAUS:

Estàndard 3: Eficàcia del SGIQ de les titulacions (2015)

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu (2015)

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de recolzament a l'aprenentatge (2015)

Metanàlisi del funcionament global del curs (2018)

Graduats/des i Inserció Laboral:

Estudi de la UPEQ (2021-2022)

Estudi de l'AQU (promoció 2016)

Estudi de l'AQU (promocions compreses entre el 2017 i el 2020)

Graus TIC (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022

Grau Biomèdica (2015, 2016, 2017, 2018 ,2019, 2021, 2022)

Rendiment del TFG (202320222021202020192016)

Tendències en l’elaboració dels TFGs i la satisfacció respecte a la seva gestió i seguiment (2017-2018, 2016-2017)

 

MÀSTERS:

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu (2016)

Satisfacció de l’estudiantat dels diferents programes formatius:

Màster en Tecnologies del So i de la Música (19-20, 17-18, 16-17, 15-16)

Màster en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius (19-20, 17-18, 16-17)

Màster en Sistemes Intel·ligents Interactius (19-2017-18, 16-17, 15-16)

Màster en Cervell i Cognició (19-2017-18, 16-17)

Màster en Comunicacions mòbils (16-17)

Màster en Enginyeria Biomèdica Computacional (19-20,17-18, 16-17)

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Empleadors i ALUMNI:

Satisfacció ALUMNI (curs 2021-2022)

Màster en Tecnologies del So i de la Música (20212019)

Màster en Sistemes Intel·ligents Interactius (20212019)

Màster en Enginyeria Biomèdica Computacional (20212019)

Màster en Cervell i Cognició (20212019)

Màster en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius (20212019)

 

DOCTORAT en TIC:

Satisfacció de l’estudiantat amb el programa (20-21, 19-20,18-19, 17-1816-17)

Seguiment de doctorands de 1er any (18-19)

Seguiment de doctorands de 2on any en endavant (18-19)