Les Unitats de Suport a la Qualitat i Innovació Docent (USQUID) són les estructures que donen suport tant a les innovacions que inicia el professorat com a la qualitat de l'educació de cadascun dels centres de la UPF, en el nostre cas concret, l'Escola Superior Politècnica.

Podríem definir la nostra missió de manera general dient que vetllem perquè les actuacions dirigides en aquesta línia (d'innovació docent i altres processos iniciats a favor de millorar la qualitat dels processos quant a l'ensenyament-aprenentatge de l'escola) tinguin un desenvolupament més òptim, oferint el nostre suport i orientació en cada cas. D'altra banda, és un objectiu per a nosaltres dissenyar - des de la pròpia USQUID - mecanismes de gestió de la qualitat, així com planificar i desenvolupar iniciatives innovadores que maximitzin la qualitat de la formació que s'ofereix a l’ESUP.

Per a acabar, afegir que l’impuls de la renovació pedagògica i la promoció de la millora constant són elements clau de la nostra filosofia i, per tant, les nostres funcions es deriven de la interrelació entre aquestes activitats i altres que emergeixen de la quotidianitat de l'Escola/DTIC, concretant-se en:

  • Realització d’estudis per informar sobre decisions de l’Escola, acreditació de programes, etc.
  • Fomentar el debat i la discussió sobre la qualitat de l'ensenyament i la innovació en el nostre context d'Escola/Departament.
  • Desenvolupar projectes d'innovació a nivell institucional (Escola), finançats per UPF, Ministeri d'educació, etc.
  • Vetllar per la qualitat de la docència i coordinar/participar/promoure projectes d’innovació a nivell institucional (UPF, Ministeri d’educació, etc.).
  • Recolzar al professorat tant en iniciatives relacionades amb la docència i la innovació , com a aquells que acaben d’arribar a l’ESUP/DTIC, als assistents de docència en aspectes (bàsics) de docència i eines d’organització, etc.
  • Intervenir i participar en acciones/suggeriments amb i per a la Universitat (centre d’aprenentatge i innovació de la UPF (CLIK), altres USQUIDs, CRAI/La Factoria, eLearning, etc.
  •  Donar recolzament pedagògic a l’estudiantat en aspectes acadèmic-formatius relacionats especialment amb competències transversals.
  • Coordinar oportunitats d’aprenentatge informal dirigides al nostres estudiantat (via HackLab).
  • Disseminació mitjançant conferències d’innovació docent, espai web, etc.
 

Grup Treball