Els Espais d'Innovació són les estructures que donen suport tant a les iniciatives d'innovació que inicia el professorat com a la qualitat de l'educació de cadascun dels centres de la UPF, en el nostre cas concret, l'Escola d'Enginyeria.

Podríem definir la nostra missió de manera general dient que vetllem perquè les actuacions dirigides en aquesta línia (d'innovació docent i altres processos engegats a favor de millorar la qualitat dels processos quant a l'ensenyament-aprenentatge de l'escola) es desenvolupin òptimament, oferint el nostre suport i orientació en cada cas. D'altra banda, tenim l'objectiu de dissenyar els nostres propis mecanismes de gestió de la qualitat, així com planificar i implantar iniciatives innovadores que maximitzin la qualitat de la formació que s'ofereix a l’Escola.

Finalment, l’impuls de la renovació pedagògica i la promoció de la millora constant són elements clau de la nostra filosofia i, per tant, les nostres funcions es deriven de la interrelació entre aquestes activitats i d'altres que emergeixen de la quotidianitat de l'Escola i el Departament TIC. Són aquestes:

  • Realitzar estudis per informar sobre decisions de l’Escola, acreditació de programes, etc.
  • Fomentar el debat i la discussió sobre la qualitat de l'ensenyament i la innovació en el nostre context (Escola i Departament).
  • Dur a terme projectes d'innovació a escala institucional (Escola), finançats per la UPF, el Ministeri d'Educació, etc.
  • Vetllar per la qualitat de la docència i coordinar, promoure projectes d’innovació a escala institucional (UPF, Ministeri d’educació, etc.), així com participar-hi.
  • Oferir suport al professorat en iniciatives relacionades amb la docència i la innovació, a aquells que acaben d’arribar a l’Escola o el Departament, als assistents de docència en aspectes bàsics de docència i eines d’organització, etc.
  • Intervenir i participar en accions i suggeriments amb i per a la Universitat, com ara les del Centre d’Aprenentatge i Innovació de la UPF (CLIK), altres Espais d'Innovació, CRAI/La Factoria, eLearning, etc.
  • Proporcionar suport pedagògic a l’alumnat en aspectes acadèmics i formatius relacionats especialment amb competències transversals.
  • Coordinar oportunitats d’aprenentatge informal dirigides al nostre alumnat (via HackLab).
  • Disseminar la informació mitjançant conferències d’innovació docent, l'espai web, etc.
 

Grup Treball