El Pla Estratègic 2016-2025 recull que la UPF vol ser una universitat de recerca amb vocació de transformació social, on els resultats de la recerca i la innovació es projectin cap a la societat i siguin visibles.

En aquest sentit, la UPF es pot considerar una universitat intensiva en recerca, i així ho recullen els diferents rànquings. La seva comunitat acadèmica està orientada, en el seu conjunt, a produir recerca d’excel·lència, competitiva i reconeguda internacionalment, i a assolir una reputació de seriositat i de rellevància científiques.

Així, l’estructura i l’organització de la recerca es fa al voltant dels departaments, les figures de recerca pròpies, els instituts universitaris i els centres de recerca, els parcs de recerca i els serveis científico-tècnics. D’una altra banda, el Servei de Recerca gestiona la recerca i la Unitat d’Innovació, la transferència. 

Repte de futur: Avaluar novament la recerca. 

La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI: 502 Contingut Nou 1, 502 Contingut Nou 2, que estan relacionats amb els ODS següents: