La Universitat Pompeu Fabra ha editat la primera Memòria de Sostenibilitat, amb les actuacions realitzades els darrers anys i que, ara, desenvolupa d’acord amb els objectius de la nova agenda global de les Nacions Unides, l’Agenda 2030.

Des del Consell Social de la UPF, volem posar èmfasi en l'impacte social de la  universitat, que va més enllà dels magnífics rànquings en recerca i educació, i de la necessitat d’alinear la nostra activitat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Per tot això, felicitem la iniciativa d'aquesta primera memòria, que ens ha de marcar els objectius de millora per als propers anys.

El sistema universitari català ha tingut un paper molt actiu en la transformació socioeconòmica i cultural en els darrers trenta anys i el model de societat a què aspirem dependrà de què el segueixi tenint.

En aquest sentit, voldria destacar dos dels grans projectes de la UPF que exemplifiquen l’esperit d’avantguarda i la voluntat tossuda de la universitat catalana per estar entre les millors del món, en docència i en recerca, però, sobretot, en la resposta del coneixement a les necessitats socials.

En primer lloc, el llançament d’un ambiciós programa internacional de generació i transmissió de nou coneixement en l’entorn del Benestar Planetari. La millora del benestar de la societat comporta la necessitat d’avenços coordinats en la salut dels ciutadans, la salut de la societat que els envolta i la del planeta que els acull. Ara més que mai, amb situacions tan dramàtiques com la que estem vivint a l’Amazones o a Austràlia, cal abordar reptes globals des de diversos àmbits del coneixement i conjuntament amb governs, empreses i institucions. Cal remarcar que l’ONU, en la seva agenda 2030 destaca la centralitat del coneixement -generat, compartit, transferit i difós- en la resposta necessària als ODS.

El segon projecte, recull el paper clau de la universitat com a puntal de la Ciutadella del Coneixement, un exemple clar de dinamització i transformació de l'entorn, amb l'objectiu últim de potenciar Barcelona com a capital del coneixement.

La UPF ha de seguir jugant un paper clau com a vertebradora del seu entorn local i global. Per fer-ho possible, no podem deixar de banda les implicacions directes i indirectes de tot allò que fem. De ben segur, aquesta Memòria ens ajudarà a marcar-nos objectius i fer el posterior rendiment de comptes. Des del Consell Social, hi serem per contribuir-hi. Moltes gràcies a tots.

Montserrat Vendrell Rius

Presidenta del Consell Social

La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI: 102-14.