Com recull el Pla Estratègic, la Universitat Pompeu Fabra va ser creada l’any 1990 per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’esdevenir una universitat pública capdavantera orientada a l’excel·lència acadèmica, basada en una docència de qualitat, màxima internacionalització, proximitat amb l’alumnat i encaminada a la recerca i la innovació, amb vocació de contribuir al desenvolupament del país.

Amb aquest propòsit, la UPF s’ha anat desplegant al llarg d’aquests anys amb estrictes criteris de qualitat en totes les seves activitats, i ha configurat un model d’universitat urbana estretament vinculada a la ciutat de Barcelona.


Els continguts d'aquest apartat estan relacionats amb els ODS següents: