El Pla Estratègic de la UPF recull com a missió la promoció de la innovació i la transformació social i l’impuls del compromís amb la cultura.

Font: Elaboració de l’ARS a partir de les dades de la web de la UPF

La situació geogràfica dels tres campus (Ciutadella, Mar i Poblenou) i dels tres espais (edifici Balmes, Born i Mercè) facilita aquestes actuacions. En aquest sentit, els estudis específics sobre l’impacte econòmic s’indiquen en l’apartat “Compromís amb una gestió econòmica eficient i transparent”. L’impacte de les actuacions de la UPF en la resta d’àmbits, relatius a les diferents actuacions en cadascun d’ells, es poden consultar en l’apartat corresponent d’aquesta memòria. L’impacte de les actuacions de la UPF en la resta d’àmbits, relatius a les diferents actuacions en cadascun d’ells, es poden consultar en l’apartat corresponent d’aquesta Memòria.

Així, com a exemples dels serveis que la Universitat ofereix al conjunt de la ciutadania trobem:

 • Les instal·lacions de la Biblioteca de la UPF (Biblioteca/CRAI de la Ciutadella, Biblioteca/CRAI del Poblenou i Biblioteca del Campus Universitari Mar), que estan ideades per donar servei als membres de la comunitat universitària de la UPF. Tanmateix, també estan disponibles per a estudiants i membres d'altres universitats i per a qualsevol ciutadà que vulgui fer una consulta, llevat de les setmanes del període d'exàmens del tercer trimestre (maig-juny) en què, per causa de l'alta afluència d'usuaris, es reserva l'accés als estudiants de la UPF.  
 • La Biblioteca, que ofereix als Alumni UPF servei de préstec, accés complet al fons i a les instal·lacions, accés als recursos electrònics des de les seus de la Biblioteca i wifi.
 • L’espai Residents Tallers, ofert als Alumni per tirar endavant projectes de creació, de recerca aplicada o d’emprenedoria.
 • UPF Idiomes, que obre els seus cursos a tothom, a partir dels 16 anys. I se cedeixen places de diferents idiomes a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR).
 • Els Cafès Científics, les Jornades de Portes Obertes al Campus Universitari Mar, elsOpen Day del PRBB.
 • La Facultat al Barri, que ofereix classes obertes per a majors de 16 anys.
 • UPF Art Track, que vincula universitat, art i cultura, obrint al públic el patrimoni artístic de la UPF.
 • Les Jornades de Portes Obertes, adreçades a estudiants de batxillerat i cicles formatius.
 • Les activitats que organitzen l’Orquestra de Cambra, l’Aula de Teatre i el Cor, obertes a la ciutadania.
 • La cessió d’espais a entitats solidàries (trobada anual de l’entitat Amics de Mumbai; Curs d'Asil, Immigració i Drets Humans; activitats de formació en informàtica per a persones sol·licitants d'asil…).
 • Participació en activitats de voluntariat, tant en projectes propis com en entitats externes.
 • La convocatòria d’ajuts d’UPF Solidària, que subvenciona projectes liderats per membres de la comunitat universitària i del programa UPF Alumni amb una contrapart externa a la UPF.
 • La càtedra Pompeu Fabra, creada amb l’objectiu de fer més explícit el compromís de la UPF amb la catalanitat.
 • UPFeina, que apropa el món laboral a la Universitat.
 • Les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, que, amb la trobada que s’organitza cada any, representen un acostament de les aules universitàries a la gent gran.
 • El Campus Júnior, adreçat a desvetllar la vocació científica entre l’alumnat de secundària; el projecte Guiatge, que també incideix en aquesta vocació científica i en la construcció d’una proposta de millora de Barcelona; l’HumaniTast, per a estudiants de batxillerat que assisteixen a classes del grau en Humanitats i que vénen a conèixer la Universitat.
 • Els Diàlegs Humanístics UPF, que afavoreixen el debat social.
 • La Lliga de Debat a centres penitenciaris.
 • UPF Sènior o els MOOC, que obren la docència a la societat.
 • La participació de la UPF en activitats de l’EscoLab, la Setmana de la Ciència, la Setmana del Cervell, que són alguns altres exemples de la importància que la UPF li dóna al seu paper de generadora d’opinió, debat social i projectora del coneixement rigorós en temes actuals.
 • A més, la Universitat posa a disposició de la societat la Guia d’experts i el Portal de Producció Científica, que donen a conèixer a la societat el PDI amb expertesa en diferents àmbits o que inclou les activitats acadèmiques i de recerca del PDI de la Universitat. 

Font: web de la UPF i Memòria de la UPF, curs  2018-2019

La Universitat subscriu o dóna suport als principis, iniciatives o documents següents:

En relació amb l’afiliació a associacions i organitzacions, la UPF està representada en les següents:

Font: Secretaria General (SG)

Internacionalització

El Pla Estratègic recull la vocació de la UPF, des del neu naixement, per la internacionalització i per la necessitat d’enfortir encara més aquest àmbit. Per aquest motiu, s’ha convertit en un eix transversal en tot el Pla i, a partir del curs 2018-2019, ha estat objecte de reflexió per elaborar un pla estratègic d’internacionalització que esdevingui el marc articulador de les polítiques i les iniciatives de la UPF amb vocació global.

L’apartat de “Relacions internacionals i mobilitat” de la Memòria de la UPF recull la informació relativa a l’activitat de col·laboracions i de presència institucional internacional, així com dels fluxos de mobilitat dels diferents col·lectius de la comunitat universitària.

Convé destacar que el projecte EUTOPIA, el consorci amb què la UPF –juntament amb universitats de Göteborg, Ljubljana, Paris-Seine, Vrije Brussel i Warwick– optava a la convocatòria d’universitats europees, ha estat un dels 17 seleccionats com a prova pilot per tal d’avançar vers la idea d’un campus europeu. Aquesta iniciativa sintetitza la vocació internacional i d’avantguarda de la UPF i recull l’aposta per la mobilitat i els projectes de cooperació transformadors que, alineats amb l’estratègia de la UPF, la transcendeixin i la reforcin en una nova dimensió europea.

Si EUTOPIA és un projecte pilot i experimental, la presència de més llarg recorregut a la Young European Research Universities Network (YERUN) i al Europaeum i, més recentment, a l’Alliance of European Universities in Economics and Social Sciences (ALEUESS),posiciona la UPF de manera privilegiada entre les millors universitats europees.

Quant a la composició i al perfil del personal, les persones amb nacionalitat estrangera són:

PAS

Dones

Homes

Total

 

PSR

Dones

Homes

Total

Eventual

0

0

0

 

Laboral

20

25

45

Funcionari

1

0

1

 

Total

20

25

45

Laboral

 

1

1

 

 

 

 

 

Total

1

1

2

 

 

 

 

 

% sobre total Pas

0,29

 

% sobre total PSR

24,73

Font: Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)

Per al PDI es pot consultar la informació completa a La UPF en xifres: hi ha 403 PDI estrangers, dels quals 146 són dones i 257 homes.

Oferta acadèmica internacional

La UPF disposa d’un catàleg de titulacions i programes que resulta particularment permeable a un públic internacional, per l’aposta pionera que ha fet de la docència en anglès, no només a nivell del postgrau , sinó també en el grau.

Aquesta àmplia oferta en anglès es complementa amb una selecció de programes interuniversitaris que s’imparteixen en col·laboració amb universitats estrangeres  i amb programes propis amb vocació internacional (Programa d’Estudis per Estrangers) i internacionalitzadora (Barcelona International Summer School)

Graus:

 • DD_UPF + UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE: Grau en Economia + Maitrise mention Économie
 • DD_ UPF + NRE HSE St. PETERSBURGH: BA in Economics + BA Program in Economics in the field "Economics".

Màsters:

 • DD_UPF + LMU-MÜNICH: MA in Current Democracies: Nationalism, Federalism and MulticulturalismI + MA in Politkwissenchaft
 • DD_UPF + OFU-BÄMBERG (UNIBA): MA in Sociology and Demography + MA of Soziology
 • DD_UPF + UNIVERSITY OF GRONINGEN: MA of research in Sociology and Demography + MA of Science in Population Studies
 • DD_UPF + UNIVERSITY OF LIÈGE: Double Degree in Immigration Studies
 • DD_UPF + UNIVERSITY OF KONSTANZ: DD in European Master in Government
 • DD_UPF +  TILBURG: MA of research in Sociology and Demography + MA of Science in Sociology
 • DD_UPF + UNIVERSITY OF TRENTO: MA in Sociology and Demography + MA in Sociology and Social Research
 • DD_UPF + UNIVERSITY OF WARWICK: Double MA in Political Research and International Studies
 • JMD_ UPF + CHARLES UNIVERSITY + JAGIELLONIEN UNIVERSITY IN KRAKOW + LEIDEN UNIVERSITY: ERASMUS MUNDUS Joint Master Degree in European Politics and Society (EPS)
 • EMJMD_UPF + SWANSEA UNIVERSITY + U OF LEUVEN + U OF PELOPONESSE + CHARLES UNIVERSITY + JGU MAINZ: MAISI ERASMUS MUNDUS Joint MA degree in Sports, Ethics and Integrity
 • EMJMD_UPF + EU ROTTERDAM + U GENT + U HAMBURG + AIX-MARSEILLE, AIX-EN-PROVENCE + U OF HAIFA + WARSOW SCHOOL OF ECONOMICS + IGIDR MUMBAI + U WIEN + VSE PRAGUE + LUMSA ROME: EMLE - ERASMUS MUNDUS European Master in Law & Economics
 • JMD_ UPF + UNIVERSITY OF STIRLING: Strategic Communication management and Public Relations
 • Multiple Degree UPF + U SORBONNE NOUVELLE PARIS 3 + UDS DI UDINE + UCSC DI MILANO + U DE PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE + U DE LIÈGE + RUHR U BOCHUM + BIRBECK College LONDON + GOETHE FRANKFURT + LILLE + ROMA3 : International Master in Audiovisual and Cinema Studies (IMACS)
 • JMC_ UPF + MAASTRICH U + UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE + U OF ANTWERP + U OF MANNHEIM + U OF ZAGREB + UCDUBLIN: European MA in Comparative, International and European Law (CIEL)

Font: Servei de Relacions Internacionals

Alumnat estranger

Font: Adaptació de l’ARS, a partir de les dades de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)

Font: Gabinet del rectorat

Repte de futur: Establiment d’aliances estratègiques amb d’altres universitats.

Mobilitat

La Universitat disposa d’una pàgina web on tant PAS com PDI i estudiants poden consultar les actuacions en relació amb la mobilitat. 

A continuació es mostra l’evolució de la mobilitat en l’alumnat i les dades de PAS i PDI del curs 2018-2019.

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de les dades de la Memòria de la UPF, curs 2018-2019


La descripció inclou els continguts de l’adaptació de la GRI102-12; 102-13; 102 Contingut nou 3; Agrup. 413-1 i 413-2; 413 Contingut nou 1; 413 Contingut nou 2; 413 Contingut nou 3.