La UPF disposa del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia. La unitat encarregada de prevenir i d’actuar contra aquestes conductes discriminatòries per raó de sexe i gènere és la Unitat d'Igualtat, que exerceix les funcions següents:

 • Assessorar els òrgans de govern de la Universitat; elaborar i desenvolupar els programes necessaris per impulsar les polítiques d'igualtat de gènere a la UPF, incloent-hi el Pla d’Igualtat, i coordinar les accions específiques que puguin exercir en aquest àmbit els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives.
 • Organitzar activitats de sensibilització en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes, i en matèria de diversitat sexual i d’expressió i identitat de gènere.
 • Atendre les consultes i les denúncies en matèria de violència masclista i LGBTIfòbia que afectin qualsevol membre de la comunitat universitària, i proporcionar-li diferents serveis d’acompanyament.
 • Proposar i promoure mesures que garanteixin els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i que facin efectius els principis de no-discriminació i de respecte a l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere.

En matèria de violència masclista i LGBTIfòbica, els casos en els quals s’ha actuat han estat:

 • 1 cas de maltractament per part de la família per raons religioses. No és àmbit de la Unitat d’Igualtat, però s’ha donat suport a l'estudiant i se l'ha assessorat.
 • 20 casos (per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere):
  • 5 casos de continguts sexistes o denigrants per a les dones durant les classes o en els materials de classe aportats pel professor. 
  • 1 cas de comportament inadequat per part del tutor de tesi. Sense denúncia.
  • 2 casos d'abús de poder a l'aula per part d’un professor (home) envers les dones. En un cas, l'estudiant no ha volgut que es fes cap acció. En el segon es tractava d’un professor d'una altra universitat i es va tramitar la denúncia a través de l'altra universitat.
  • 4 casos d'assetjament per raó de sexe. En 3, les víctimes no es van adreçar a la Unitat d'Igualtat o no van voler que es fes res. En el tercer, va haver-hi denúncia a la Universitat i al jutjat.
  • 2 casos de comentaris homòfobs. Un cas va generar l'activació del protocol. En el segon cas, no va haver-hi denúncia, però sí separació del lloc de treball.
  • 3 casos d'assetjament a través de les xarxes socials. Dos generen activació del protocol i un dels casos es tanca amb un expedient disciplinari.
  • 2 casos d'abús en l'àmbit de la parella. S'ofereix assessorament i acompanyament.
  • 1 cas d'abús sexual entre estudiants. S'activa el protocol. 

Finalment, en relació amb tots aquests casos:

 • S'ha activat 4 vegades el protocol i una de les vegades s'ha obert expedient disciplinari.
  • En 3 casos no s'han pres mesures: 2 perquè no s’ha pogut identificar l'agressor i un perquè no s’han pogut considerar els fets provats.
  • En un quart, s'ha obert expedient disciplinari, que ha representat una sanció lleu per a l'infractor.

Font: Unitat d'Igualtat

Repte de futur: Posar en marxa un Observatori de la Igualtat.


La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI:406-1; 406 Contingut nou 1.