Aquest apartat recull informació relativa a:

  • Sumari, on s’especifiquen els estàndards de la GRI utilitzats i s’enumeren els continguts inclosos a la Memòria. Per a aquells continguts necessaris omesos, se n'indiquen els motius
  • Glossari del document  
  • Llistat de sigles per tal de facilitar la lectura  de la Memòria

La descripció inclou els continguts de l’Adaptació de la GRI: 102-55.