Pel que fa al compliment normatiu, la UPF no té constància de cap incompliment de la legislació o de la normativa.

Font: Servei d’Assessoria Jurídica

La Resolució del rector de 4 de desembre del 2018 de mesures organitzatives en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal a la UPF regula les funcions de les diferents unitats administratives i defineix l’estructura de responsabilitats en matèria de protecció de dades personals. A aquest efecte, la Universitat va nomenar el delegat de protecció de dades.

Pel que fa a les reclamacions, la Universitat ha rebut:

  • Una reclamació de membres de la UPF.
  • Cap de part d’autoritats reguladores.
  • Quant al nombre de casos identificats de filtracions, robatoris i pèrdues de dades personals, s'han produït tres filtracions de caràcter lleu.

 Per a més informació, podeu consultar la web de protecció de dades de caràcter personal

Font: Secretaria General (SG)


La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI: Agrup. 418-1; 419-1