Proposta de Memòria de sostenibilitat, curs 2018-2019

La Universitat Pompeu Fabra va incorporar la transversalitat de la responsabilitat social universitària com una de les prioritats de l’equip de govern. Un dels elements que s’indicaven en l’informe sobre Responsabilitat social a la UPF (2015) recollia la necessitat de mostrar si hi havia un veritable compromís de la UPF amb la sostenibilitat.

En aquest sentit, el Pla Estratègic 2016-2025 recull com a eix transversal esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible i, com a valor, el retiment de comptes.

La proposta de la Memòria que us presentem a continuació, ho és de la primera memòria de sostenibilitat de la UPF, segueix l’opció essencial de l’adaptació de la GRI i és una mostra del compliment d’aquest compromís adquirit per la Universitat.

La vostra col·laboració, responent aquesta enquesta, ens serà de molta utilitat i forma part del procés participatiu que la Universitat posa en marxa per avaluar la publicació d’aquesta proposta. S’hi recolliran dos tipus de comentaris: el primer, referent a dades que cal esmenar en els continguts (apartat "Esmenes") i  el segon a suggeriments de millora per aplicar-los en la propera edició de la memòria (apartat "Suggeriments").

Accés a la proposta de la Memòria

Formulari per esmenar informació

Formulari per fer suggeriments

L’enquesta és anònima i s’hi poden deixar algunes preguntes sense contestar, llevat de la pregunta 1, que servirà per identificar a quin dels diferents grups d’interès de la Universitat pertany la persona que la respon.

L'exposició pública estarà oberta fins el 22 de febrer.

Està previst que la memòria definitiva es publiqui la darrera setmana de febrer, després d'haver-hi incorporat, si escau, els canvis proposats.

Us agraïm la vostra col·laboració.

Cordialment,

Àmbit de Responsabilitat Social