PPC (Portal de Producció Científica)

Aquesta aplicació l'hem de configurar des de Serveis Web.

Aquesta aplicació permet sincronitzar llistats de les dades de producció científica del Portal de Producció Científica (PPC) directament a la teva web. Les dades es poden recuperar per investigador, departament o figura de recerca (cal que tots els membres del grup tinguin les dades ben actualitzades al PPC).

Es poden llistar:

  • publicacions: articles de revista, capítols de llibre, llibres, working papers, actes de congressos, etc. Si la publicació està en accés obert o bé a l'e-Repositori de la UPF, es pot accedir al text complet.
  • participacions a congressos
  • tesis dirigides
  • projectes de recerca

Exemples:

  • Publicacions de Carme Bach: hi ha un llistat per cada tipus de publicació.
  • Publicacions del grup de recerca IULATerm: totes les publicacions en un sol llistat organitzat per anys.