Editar i traduir un contingut

Editar i traduir des de la web 

Editar i traduir des de l'administració de continguts

Per accedir-hi obre el menú d'administració lateral Panell lateral i ves a la secció Contingut > Contingut web

Et pot ser útil per exemple per:

  • Preparar un contingut que encara no s'ha de mostrar
  • Aprofitar un contingut existent per fer-ne un de nou
  • Fer neteja de continguts obsolets
  • Endreçar els continguts vigents en carpetes
  • Localitzar un contingut que has perdut
  • etc.

Consulta: