Categorització de continguts

Canviar les categories o les etiquetes d'un contingut o fer servir erròniament pot afectar la visualització a tot arreu on es mostri aquell contingut.

Els continguts que es mostren en forma de llistat (com Notícia, Fitxa de persona, Fitxa de projecte de recerca) es poden categoritzar mitjançant categories etiquetes. Això ens permet filtrar o organitzar la informació en diferents llistats, per exemple:

  • persones segons diferents funcions
  • notícies d'actualitat, d'activitats, etc.

Des de Serveis Web et configurarem les categories o les etiquetes i els llistats per mostrar la informació de manera que tu podràs crear els continguts des del llistat corresponent i s'aplicaran les categories o etiquetes que pertoquen.

Pot passar que hagis de canviar la categoria o l'etiqueta d'un contingut (p. ex. quan una persona canvia de funció dins d'un grup de recerca). Aleshores és quan has de canviar la categoria o etiqueta per tal que aparegui dins del llistat que li correspongui.