Com escrivim a la web?

La forma d'escriure s'ha d'adaptar al mitjà que estem utilitzant. A la web no llegim de manera ordenada com quan llegim en un paper, sinó que escanegem el contingut tot cercant el més important. Cal que l'usuari trobi la informació útil de la manera més ràpida i que tingui una idea del contingut sense haver de llegir-ho tot. Tingues en compte que la web ha de ser accessible i no tothom la consulta de la mateixa manera ni en les mateixes circumstàncies.