Ús de l'editor de contingut HTML

L’editor de continguts que incorpora Liferay és un editor de propòsit general molt semblant al que fan servir altres programes. Les opcions que et mostra l'editor són les que respecten els estils predefinits de la web UPF, d'aquesta manera es pot garantir que la teva web evolucionarà de forma harmònica quan evolucioni la web de la UPF.

Tingues sempre present:

  • utilitza correctament els estils de títol i de text destacat
  • utilitza la llista de punts o llista numerada
  • pots utilitzar taules, però només per dades tabulars
  • quan enllacis una pàgina o document del domini UPF, cal ometre el domini https://www.upf.edu (p. ex. /web/matricula, /web/traduccio/graus)
  • no abusis de les negretes, cursives i altres estils per destacar
  • no escriguis guionets, asteriscs, etc. o nombres per fer una llista
  • no utilitzis taules per maquetar text o imatges
  • no cal enllaçar-ho tot, minimitza el nombre d'enllaços per no dispersar l'usuari