Fitxa de projecte de recerca

El contingut projecte de recerca permet documentar els projectes en fitxes que es presenten en forma de llistat. És possible categoritzar les fitxes per filtrar-les o presentar-les en diferents llistats. Si el projecte té una web pròpia, permet saltar directament a la web des del llistat.

Com es veu

El llistat de projectes

Com un llistat de projectes, amb la seva imatge, títol i resum.

Lllista de projectes

La fitxa de projecte (vista ampliada)

Es visualitza el logo, títol i resum del projecte. A continuació, en pestanyes, els investigadors, la descripció completa, col·laboradors i finançament, si s'han introduït a la fitxa. Si el projecte té web pròpia, no es visualitza aquesta fitxa.

Fitxa de projecte

El llistat de projectes

Com un llistat de projectes, amb la seva icona, títol i resum.

Llista de projectes vista mòbil

La fitxa de projecte (vista ampliada)

Es visualitza el logo, títol i resum del projecte. A continuació, en desplegables, els investigadors, la descripció completa, col·laboradors i finançament, si s'han introduït a la fitxa. Si el projecte té web pròpia, no es visualitza aquesta fitxa.

Fitxa de projecte, vista mòbil

Com es crea

Habitualment es crea des del símbol + en el títol Publicador de continguts. La nova fitxa quedarà categoritzada dins de la llista on s'hagi creat.


 

Com qualsevol altre contingut, es pot crear també desplegant el menú d'Administració i anant a la carpeta on tens desades les fitxes de projecte. En aquest cas, si en la teva web tens diferents llistats de projectes, hauràs d'afegir manualment les etiquetes o categories corresponents.

 

Com s'esborra

Com s'edita

Segueix sempre les indicacions de Ús de l'editor de contingut HTML per estalviar-te maldecaps.

Títol

 • Títol del contingut: no es mostra a la web, però és molt important per identificar el contingut de forma inequívoca, per això cal que sigui molt descriptiu. Tot i que no es mostra en la visualització de la fitxa, forma part del fil d'Ariadna de la pàgina.

Parts del contingut

 • Nom del projecte (obligatori): nom del projecte, tal com es mostrarà a la fitxa.
 • Imatge: icona que identifica el projecte. Es puja directament des del PC (no cal copiar-la prèviament com a contingut multimèdia). Mida aproximada: 300 x 200 px. Es pot ometre. Per incorporar-la tens 2 opcions:
  • Imatges del contingut web: pots pujar una imatge que només es podrà fer servir en aquesta Fitxa de projecte de recerca.
  • Documents i fitxers multimèdia: et permet reaprofitar qualsevol imatge de la teva web, per això és l' opció recomanada.
 • Descripció de l'article: la descripció de la imatge, no cal omplir-lo.
 • Resum: breu descripció del projecte, per mostrar en el format llista. Està limitat a 250 caràcters.
 • Web del projecte: si el projecte té una web pròpia, s'indicarà la URL en aquest camp; aleshores ja no cal omplir la resta d'informació.
 • Investigador principal: nom de l'investigador principal del projecte. Si té una web personal, es pot indicar al camp Enllaç investigador principal (opcional). Si hi ha més d'un investigador principal, els pots anar afegint clicant el signe +.
 • Investigadors: permet incloure una llista d'investigadors del projecte. Per a cadascun s'indicarà el nom dins el camp Investigadors i, opcionalment, l'enllaç a la seva web personal. Els pots anar afegint clicant el signe +.
 • Descripció: descripció detallada del projecte.
 • Col·laboradors: persones o entitats que col·laboren en el projecte. És un text lliure que pot contenir imatges i enllaços.
 • Finançament: entitats que participen en el finançament del projecte en el projecte. És un text lliure que pot contenir imatges i enllaços.
 • Data d'inici: data en què comença el projecte. Es pot utilitzar per configurar l’ordenació de la llista de projectes. Si no es vol indicar aquesta data, es pot deixar en blanc i marcar la casella Desactiva.
 • Data de fi: data de finalització del projecte (real o prevista). Si no es vol indicar aquesta data, es pot deixar en blanc i marcar la casella Desactiva.

Categorització

Les fitxes de projectes de recerca es poden categoritzar, per tal que es mostrin organitzats en diferents llistats o que es puguin filtrar.

Com es tradueix

Exemples