Mapa del lloc

Es fa servir per afegir en una pàgina una navegació automàtica que mostri totes les seves subpàgines.

Com es veu

Com una llista de les seccions i subseccions d'una estructura:

Com s'afegeix

Fes clic al botó Afegeix (+) del menú superior dret. Es desplega una capsa amb 2 apartats: "Ginys" i "Contingut".

A "Ginys > Gestió de continguts" trobaràs el Mapa del lloc web. Arrossega'l al punt exacte on vols que t'aparegui. La línia blava indica on quedarà ubicat. Si fas clic al botó Afegeix el giny s'incorporarà a la part superior de la pàgina i el pots recol·locar a l'àrea de la pàgina que vulguis.

Com es configura

Ves al menú d'opcions Mapa del lloc i tria Configuració. Pots establir:

  • Pàgina arrel: pàgina a partir de la qual es mostra la navegació automàtica
  • Mostra la profunditat: indica fins a quin nivell de profunditat vols desplegar el mapa
  • Mostra les pàgines ocultes: pots marcar aquesta opció si vols incloure les pàgines que estan marcades com a ocultes de la navegació.

Com posar-li un títol

Si cal, per la coherència del discurs de la pàgina, podem posar-li un títol al giny.

Ves al menú d'opcions Mapa del lloc i tria Configuració de l'aspecte. Per posar el títol:

  • Marca l'opció Utilitza un títol personalitzat
  • Escriu el títol al camp corresponent en tots els idiomes de la web
  • Si després vols treure aquest títol només cal que desmarquis l'opció Utilitza un títol personalitzat

No canviïs la configuració d'Estils del text, Estils de fons, Estils de la vora, Marge i separació, Estils avançats.

Com es recol·loca dins la pàgina

Per recol·locar el giny dins la pàgina, posa't damunt del títol del giny Mapa del lloc i arrossega'l amb el ratolí fins a la posició que vulguis. Quan vas movent el giny va apareixent una línia blava que marca les zones on pots col·locar-lo.

Com s'elimina

Ves al menú d'opcions Mapa del lloc i tria Elimina.

Eliminar un giny és una operació que no es pot desfer. Si l'has eliminat per error, per recuperar-lo s'ha de tornar a afegir i configurar tal com estava.