Ginys

Quan creem una pàgina nova, d'entrada no presenta cap mena de contingut ni funcionalitat. Necessitem dotar-la de funcionalitats (des de mostrar un simple contingut fins a llistar les dades del Portal de producció científica). És aquí on entren en joc els ginys o aplicacions.

  1. Les pàgines de ginys són només contenidors buits.
  2. Els ginys (o aplicacions) permeten afegir funcionalitats a una pàgina.
  3. Els continguts són les peces d'informació que es visualitzen a les pàgines mitjançant ginys.

Tipus de ginys