La pàgina inicial o home de la web és la teva targeta de presentació. Allà hi expliques què ofereixes i, sobretot, per què és important que et visitin