La home o pàgina inicial de la web

És la nostra targeta de presentació. A la home expliquem què oferim i, sobretot, per què és important per a l'usuari que ens visiti.

El propòsit

Ajudar l'usuari

Una home viva

El propòsit

A la pàgina inicial de la web ens mostrem des de dos punts de vista diferents:

  • Des del nostre punt de vista: qui som i què fem.
  • Des del punt de vista de l'usuari: "Què hi pots fer tu, aquí?"

És important anticipar-se als objectius de l'usuari i mostrar-li com els pot assolir visitant la nostra web: què hi pot trobar i què hi pot fer.

Ajudar l'usuari

Cal ajudar l'usuari a trobar allò que necessita. Si, per fer-ho, hem d'incidir en el seu comportament, cal:Ajudem l'usuari

  • Explicar els beneficis del nostre producte/servei, però també:
  • Destacar les interaccions principals. Incloure els mecanismes per cridar l'atenció de l'usuari i guiar les seves accions pas a pas.

Per ajudar els usuaris a trobar allò que necessiten:

  • Destaquem les tasques o interaccions principals mitjançant textos, botons, bàners, etc. que es puguin clicar.
  • Destaquem els mitjans que l'usuari té al seu abast per comunicar-se amb nosaltres: adreça de correu electrònic, formularis, canal de Twitter, etc. Si hi ha diferents mitjans, segons el tipus de comunicació, cal explicar clarament quin pot utilitzar en cada cas i a qui s'adreça concretament. Si la interacció comporta una resposta, cal explicar per quin mitjà la rebrà i un termini prudencial d'espera.

Una home viva

La pàgina inicial ha de ser un punt d'atracció. Per tant, hem de fer servir elements gràfics La pàgina inicialsignificatius, és a dir, que aportin informació per ells mateixos. Podem utilitzar:

  • Una fotografia o un carrusel de fotografies, que procurarem que siguin ben triades i al màxim de rellevants (evitem les imatges genèriques "per omplir").
  • Bàners amb enllaços.
  • Botons o textos destacats.

Cal evitar sobrecarregar gràficament aquelles àrees que tinguin el contingut més crític.

En els textos amb enllaços, mirarem de destacar i de començar per les paraules clau.

La home ha de reflectir la nostra evolució com a servei: què oferim de nou en cada moment, sigui de forma periòdica (p.e., a principi de cada curs podem mostrar uns elements que poden ser redundants al segon trimestre) o a mesura que anem creixent. Cal renovar periòdicament tant l'aspecte gràfic com els continguts de la pàgina inicial.