I després, què?

Mantenir la web, fer-la interessant i atractiva, polir i adequar els continguts és una tasca permanent. Aquí et podem donar algunes indicacions per aconseguir-ho, però el més important és mantenir activa la imaginació, estar al corrent de tot allò que passa al nostre entorn... i saber-ho adaptar i aprofitar!