Mantenir la web, fer-la interessant i atractiva, polir i adequar els continguts és una tasca permanent. Aquí et podem donar algunes indicacions per aconseguir-ho, però el més important és mantenir activa la imaginació, estar al corrent de tot allò que passa al nostre entorn... i saber-ho adaptar i aprofitar!

Actualització permanent

És molt necessari que la informació de la web estigui actualitzada. Per altra banda, cal buscar sempre laEstem oferint una informació vigent, rellevant, actualitzada? manera d'afegir novetats, de forma que sigui interessant per a l'usuari visitar-la periòdicament. Hi ha pàgines que "s'actualitzen soles", en el sentit que sempre s'hi va afegint informació de forma natural. D'altres pàgines, més estàtiques, requereixen una mica més d'esforç per part nostra. Seria ideal fer una repassada cada semestre o, almenys, cada curs acadèmic de tots els continguts de la nostra responsabilitat:

 • Revisa el contingut de la teva web: entra a cadascuna de les teves pàgines i comprova que la informació que conté és vigent, és rellevant i està actualitzada.
 • Assegura't que els enllaços funcionen i són pertinents: entra-hi, revisa que els recursos als quals enllaces continuen sent vàlids.
 • Revisa les estadístiques d'ús de les pàgines i dels enllaços. Ens poden donar pistes sobre quins continguts cal revisar, quins cal renovar o, fins i tot, eliminar. No tinguem por: esborrar allò que ja no és vigent aporta tanta frescor com afegir coses noves! 
 • Pregunta't si cal afegir noves pàgines amb nous continguts.

Una forma de detectar mancances i comprovar si la nostra web respon a les necessitats dels usuaris és, precisament, preguntar-los-ho a ells. Es pot fer a través d'una enquesta, però, per què no t'asseus amb ells i deixes que t'ho expliquin, o observes simplement com consulten la informació?

Estadístiques

 

Tenim la possibilitat d'analitzar els interessos dels nostres usuaris a través del seu comportament quan visiten la nostra web. Entre altres coses, ens pot interessar:

 • Temporalitat. En quines èpoques de l'any tenim més visites? En quines franges horàries?
 • Geografia. Des de quins llocs del món rebem més visites?
 • Tecnologia. Quines plataformes utilitzen preferentment els nostres usuaris? Són més de PC, de telèfon mòbil, de tauleta?
 • Procedència. Des d'on arriben majoritàriament les visites? Des d'un cercador? Des d'altres institucions? Des d'altres webs de la UPF?
 • Rellevància. Quines són les pàgines més visitades? Quan duren les visites? 

Si us interessa aprofitar el potencial de les estadístiques de la web, podeu adreçar-vos a Serveis web a través del CAU.

 

Optimitzar per als cercadors

Per facilitar que la nostra web aparegui en llocs preferents a les cerques, cal buscar la manera d'agradar als cercadors i assegurar-nos que ens indexin de forma correcta i preferent. No hi ha solucions màgiques per millorar el posicionament, però sí que podem adquirir alguns hàbits i aplicar algunes tècniques que ens contribueixen a tenir un bon posicionament: 

 • Aplicar l'estil correcte als títols i subtítols de la pàgina, tot procurant que continguin les paraules rellevants.
 • Categoritzar els continguts (vegeu la documentació de LifeRay sobre aquest punt) i utilitzar adequadament les metadades.
 • Quan inserim imatges, posar-hi una descripció adequada.
 • Enllaçar els diferents continguts de les nostres pàgines, entre si i amb pàgines externes.
 • Mantenir els URL de les pàgines ordenades, clares i amigables, amb una jerarquia clara.
 • Donar-nos a conèixer en el nostre entorn per tal que, des de les seves webs, els nostres col·legues  ens enllacin correctament a les nostres pàgines.
 • Participar activament en les xarxes socials, fer màrqueting allà on calgui.
 • Garantir l'accessibilitat de les nostres pàgines.
 • Ser únics, rellevants, originals.