Desplaçar continguts i carpetes a la paperera

No és el mateix eliminar (o treure) el contingut d'una pàgina que desplaçar un contingut a la paperera de reciclatge, que vol dir eliminar-lo del tot.
Tot el que no es mostra a la web és brossa. Cal desplaçar a la paperera tots els continguts que no s'han de mostrar a la web. 

Quan un contingut deixa de ser útil o vigent, cal desplaçar-lo a la paperera. Si el contingut conté documents enllaçats o imatges, que no s'utilitzen en altres llocs de la web, també cal enviar-los a la paperera (i és preferible fer-ho abans).

Un contingut que es troba a la paperera no es mostrarà a cap pàgina de la web.

És possible desplaçar a la paperera diversos continguts alhora o, fins i tot, carpetes senceres.