Fitxa de persona

La Fitxa de persona d'un PDI no és la seva web personal.

Permet crear un directori de persones al teu lloc web. Per a cada persona pots triar entre:

 • incloure les seves dades de contacte i adscripció, enllaços a altres webs o xarxes socials i una informació breu
 • enllaçar amb el seu lloc web personal

Com es veu

El llistat de persones

Com una llista a dues columnes amb la fotografia, el nom complet (cognoms, nom), el càrrec o categoria i el grup de recerca o unitat. S'enllaça una vista ampliada de la fitxa o la web personal si s'ha informat aquest camp.

La fitxa de persona (vista ampliada)

Es visualitza una capçalera amb la fotografia i les dades bàsiques seguida de la biografia. La vista ampliada només es mostra si no s'ha informat el camp Web personal.

El llistat de persones

Com una llista a una columna amb la fotografia, el nom complet (cognoms, nom), el càrrec o categoria i el grup de recerca o unitat. S'enllaça una vista ampliada de la fitxa o la web personal si s'ha informat aquest camp.

La fitxa de persona (vista ampliada)

Es visualitza una capçalera amb la fotografia i les dades bàsiques seguida de la biografia. La vista ampliada només es mostra si no s'ha informat el camp Web personal.

Com es crea

Habitualment es crea des del símbol + en el títol Publicador de continguts. La nova fitxa quedarà categoritzada dins de la llista on s'hagi creat. 


Afegir una persona

 

Com qualsevol altre contingut, es pot crear també desplegant el menú d'Administració  i anant a la carpeta on tens desades les fitxes de persona. En aquest cas, si en la teva web tens diferents llistats de persones, hauràs d'afegir manualment les etiquetes o categories corresponents.

 

Formes d'emplenar la fitxa en el moment de crear-la

A l'hora de començar a emplenar el contingut d'una Fitxa de persona tens dues opcions:

a. Persones de la UPF amb identificador "U" d'usuari

Pots recuperar automàticament les dades des de la base de dades de personal de la UPF (SAU) i de la Guia d'experts. Per fer-ho, has de conèixer el NIS (codi d'accés a Campus Global, p. e., U12345) de la persona.

Recuperar dades de SAU

 1. Introdueix al camp NIS (número d'identificació de l'usuari, que segueix a la lletra U, sense la lletra U).
 2. Fes clic sobre el botó Recuperar dades de SAU
 3. Si el camp NIS és correcte, es carreguen les dades principals de la persona des de SAU i els enllaços a xarxes socials i al PPC des de la Guia d'experts. Revisa-les com s'explica al punt "Com s'edita", més avall
 4. Per defecte la fitxa mostrarà la fotografia que l'usuari tingui posada al seu perfil de Campus Global
 5. Fes clic al botó Publica per crear la fitxa.

b. Altres persones sense NIS (o identificador d'usuari)

Per crear fitxes de persones no vinculades a la UPF, cal introduir tota la informació de cap i de nou.

Com s'esborra

Com s'edita

Títol

 • Títol del contingut: Tot i que no es mostra en la visualització de la fitxa, forma part del fil d'Ariadna de la pàgina i, per tant, aconsellem que coincideixi amb el nom i cognoms de persona.

Parts del contingut

Si emplenes aquest camp, no cal que omplis cap dels camps que apareixen a sota. En fer clic a la fitxa des del llistat s'obrirà directament la web personal.
 • Des del format llista, fes clic sobre el símbol d'edicióque apareix en posar el cursor sobre la fitxa.
 • Des de la fitxa de persona (vista ampliada), fes clic al menú d'opcionshabitual i selecciona Edita.
  • Títol intern del contingut: ha de ser Cognoms, Nom de la persona. No es mostra a la fitxa, però sí que forma part del fil d'Ariadna de la pàgina. 
   • En crear la fitxa de forma automàtica, es genera el títol.
   • Si has creat la fitxa manualment, l'has d'escriure tu.
  • NIS:
   • Persones de la UPF amb identificador d'usuari a Campus Global, introdueix el NIS (número d'identificació de l'usuari, que segueix a la lletra U; molt important, sense la lletra U). Fes clic sobre el botó Recuperar dades de SAU.
   • Altres persones externes, sense identificador d'usuari, en lloc del NIS escriu el correu electrònic de la persona.
  • Imatge a mostrar a la fitxa:
   • Imatge del perfil de Campus Global. Per a les persones amb identificador d'usuari, es recomana deixar marcada aquesta opció. Així, quan la persona es canviï la imatge a Campus Global, s'actualitzarà automàticament a la seva fitxa.
   • Imatge personalitzada. Aquest camp es fa servir de forma preferent per a les persones sense identificador d'usuari (i, de forma ocasional, també per a persones de la UPF que vulguin una fotografia diferent de la de Campus Global; en aquest cas, es mostrarà aquesta, encara que estigui marcada la casella "Imatge del perfil de Campus Global").
    • La imatge personalitzada ha de tenir 400 x 400 px.
    • Fes clic al botó Seleccioneu per triar la imatge; és convenient haver-la pujat abans. Consulta Documents i imatges per a més detalls.
   • Si no vols que aparegui cap imatge a la fitxa, desmarca l'opció "Imatge del perfil de Campus Global" i elimina la "​Imatge personalitzada" en cas que hi sigui.
  • Nom.
  • Primer Cognom.
  • Segon cognom.
  • Categoria / Càrrec.
  • Grup de recerca / Unitat.
  • Web personal: enllaç a una web personal, a un perfil de LinkedIn, etc.
  • Telèfon.
  • Correu electrònic.
  • Departament / Servei.
  • Enllaç LinkedIn. Si és una persona amb identificador "U" d'usuari, s'incorpora directament des de la Guia d'Experts. Si no, el pots introduir de forma manual.
  • Enllaç Google Scholar. Si és una persona amb identificador "U" d'usuari i ho té informat, s'incorpora directament des de la Guia d'Experts. Si no, el pots introduir de forma manual.
  • Enllaç ORCID.  Si és una persona amb identificador "U" d'usuari i ho té informat, s'incorpora directament des de la Guia d'Experts. Si no, el pots introduir de forma manual.
  • Enllaç PPC.  Si és una persona amb identificador "U" d'usuari i ho té informat, s'incorpora directament des de la Guia d'Experts. Si no, el pots introduir de forma manual.
  • Altres enllaços. Enllaços a perfils d'altres plataformes. 
   • Per afegir un nou enllaç, cal clicar el signe més . L'enllaç s'afegeix a continuació. Pots afegir-ne al final, o bé entre dos ja existents.
   • Per eliminar un enllaç, cal clicar el signe menys .
   • Per canviar de lloc un enllaç, el pots moure amb la icona d'arrossegar.
  • Biografia: Camp de text lliure que permet introduir informació sobre la persona.
    

   Segueix sempre les indicacions de Ús de l'editor de contingut HTML per estalviar-te maldecaps.

Categorització

Les fitxes de persona es poden categoritzar, per tal que es mostrin organitzades en diferents llistats o que es puguin filtrar. Si has creat la fitxa des de la capçalera d'un llistat concret, la categorització es fa de forma automàtica.

Exemples