Les sessions de treball que fem a Serveis Web no s'han de considerar una formació reglada ni formen part del circuit formatiu del personal de la UPF.

Un cop construïda la web que hem dissenyat conjuntament, farem una sessió de lliurament, on revisarem la web punt per punt i veurem què s'ha de fer per mantenir cadascuna de les seccions:

  • com modificar els continguts actuals de la web
  • com afegir noves opcions al menú, noves pàgines i nous continguts
  • com incorporar imatges adaptades a la web i com incloure vídeos
  • com enllaçar pàgines, altres webs i documents
  • com gestionar els usuaris responsables i editors de la web

A partir d'aquest moment, ja seràs responsable de la web i del seu manteniment. Com a responsable, has de:

  • saber com està organitzada la informació
  • planificar quan, com i qui actualitza la web
  • vetllar per la qualitat de la informació i la coherència de la web
  • gestionar els permisos d'edició a d'altres usuaris
  • explicar com funciona la web a les noves incorporacions

Si tens dubtes, podràs comptar amb el nostre suport tècnic i, sempre que ho necessitis, podem programar una sessió d'acompanyament per revisar la web, aplicar noves solucions, refrescar coneixements, etc.

L'objectiu és que vagis adquirint expertesa en el manteniment de la web i que el coneixement quedi "a la casa". Per això no podem fer formacions específiques per a persones que treballaran en la web de forma temporal (empreses de disseny, estudiants en pràctiques, etc.). Si una web passa per moltes mans diferents i ningú no n'assumeix la continuïtat, es va degradant i acaba comprometent la teva imatge pública.