Imatge dins la imatge

S'utilitza especialment en webs personals. Permet combinar una imatge de fons amb una fotografia tipus "carnet" de la persona.

Com es veu

Com una fotografia circular envoltada per la imatge de fons.

Com una fotografia circular envoltada per la imatge de fons.


Com es crea

Com s'esborra

Com s'edita

Títol

  • Títol intern del contingut: No es mostra a la web, però és molt important per identificar el contingut de forma inequívoca, per això cal que sigui molt descriptiu.

Parts del contingut

  • Imatge de fons: ha de ser una imatge genèrica o temàtica relacionada amb el contingut, que serveix de fons. Amplada mínima 1300px i alçada 400 px.
  • Imatge de primer pla: imatge en format quadrat (400x400 px), generalment la fotografia de la persona.
  • Títol de la imatge central: nom que identifica la imatge de primer pla (normalment, el nom de la persona).

Si no saps com incorporar les imatges, consulta Documents i imatges (Pujar documents o imatges abans de fer-los servir / en el moment d'editar un contingut).

Exemples