Agenda

El contingut Agenda permet fer un carrusel amb el nom de l'activitat, la data i un enllaç a una notícia, una pàgina web, un esdeveniment d'Eventum, etc.

El manteniment d'aquesta Agenda és completament manual i no té cap lligam amb Google Calendar o altres eines de calendari. Per tant, és necessari revisar i actualitzar el contingut per eliminar les activitats passades.

Com es veu

Com una successió de dates, en forma de carrusel. Opcionalment, hi pot haver un botó amb un enllaç a una pàgina que completi la informació.

 

Com una successió de dates, en forma de carrusel. Opcionalment, hi pot haver un botó amb un enllaç a una pàgina que completi la informació.

Com es crea

Com s'esborra

Com s'edita

Títol

 • Títol intern del contingut. No es mostra a la web, però és molt important per identificar el contingut de forma inequívoca, per això cal que sigui molt descriptiu.

Parts del contingut

 • N. de dades a mostrar en desktop: Nombre de dates que es mostren; si les dates introduïdes excedeixen aquesta quantitat, el contingut adopta la forma de carrusel.
 • Cada Data és un element repetible.Afegir o eliminar
  • Per a cada data, pots omplir els camps següents:
   • Ordre: Permet establir l'ordre en què es mostrarà aquesta data.
   • Mes: Nom del mes, en lletres (la primera lletra, en majúscula!)
   • Dia: Nombre del dia.
   • Títol: Breu descripció de l'esdeveniment.
   • Enllaç: Opcionalment, pots posar un enllaç a una pàgina de la web, una notícia, una web d'Eventum, etc. 
  • Per afegir una nova data, cal clicar el signe més . La data s'afegeix a continuació. Pots afegir-ne al final, o bé entre dues ja existents.
  • Per eliminar una data cal clicar el signe menys .
  • Per canviar de lloc una data, la pots moure amb la icona d'arrossegar. En aquest cas no té cap efecte perquè preval el camp Ordre que et permet ordenar-les numèricament.
 • Nom botó: Opcional. Permet posar el nom d'un botó que es mostrarà a sota de l'Agenda. Per defecte és "Més activitats", però ho pots canviar per fer un enllaç a una pàgina web, un calendari de Google, etc.
 • Enllaç botó: Opcional. URL de la pàgina o document que vols que s'obri en clicar el botó. Per defecte és l'Agenda UPF (https://www.upf.edu/agenda/), però ho pots canviar.

Com es tradueix