Entre un 15 i un 20% de la població tenim algun tipus de diversitat funcional, sigui permanent o temporal. La web no ha de ser una barrera per ningú, en cap context d'ús.

Per saber-ne més... Per saber-ne més...

Introduction to Web Accessibility and W3C Standards (4 min.)

Webinar (28 min.) i entrada de blog Fer els serveis acessibles i no morir en el intent. És molt didàctic, amb guies, normatives i altres materials.

Guia d'accessibilitat de la Generalitat de Catalunya

Guia d'accessibilitat de la Generalitat de Catalunya. Guia molt completa amb tots els detalls tècnics per identificar i resoldre els problemes d'accessibilitat.

Observatorio de accesibilidad web del gobierno de España

Observatorio de Accesibilidad Web. Portal de l’Administració Electrònica del Govern espanyol. És la web de l'òrgan responsable d'assegurar el compliment de les directrius d'accessibilitat a l'Estat Espanyol.