Accessibilitat

Entre un 15 i un 20% de la població tenim algun tipus de diversitat funcional, sigui permanent o temporal. La web no ha de ser una barrera per ningú, en cap context d'ús.

Què és l’accessibilitat?

Accessibilitat web és garantir que totes les persones independentment de

si tenen diversitats funcionals...

  • visuals, auditives, físiques, cognitives, neurològiques o de la parla

o del context on es troben...

  • els dispositius o navegadors que fan servir
  • el lloc o les circumstàncies on consulten la web

puguin percebre, entendre, navegar i interactuar amb la web