Articles de revista

No s'han trobat resultats

2022 (17)

Aguado, Mercedes; Bel, Núria. A Corpus of Spanish clinical records annotated for abbreviation identification. Procesamiento del lenguaje natural 2022; 68( ): 99-109.

Solivellas, Ivan. Els formants cultes: autonomia o posició fixa. Llengua i Literatura 2022; (32): 49-69.

Costa Carreras, Joan. L'avaluació de la inclusió de lèxic LGTBI al Diccionari de la llengua catalana. Treballs de sociolingüística catalana 2022; (32): 33-51.

Costa Carreras, Joan. Research on language codification. Dins: Pradilla, Miquel Àngel (ed.). Catalan Sociolinguistics. State of the art and future challenges. 1 ed. Amsterdam: John Benjamins; 2022. p. 67-91.

Lorente, Mercè. La vitalidad de las lenguas y el cambio léxico. Dins: Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Torner, Sergi (eds.).. La neología del español: del uso al diccionario. 1 ed. Iberoamericana Vervuert; 2022. p. 35-50.

Montané, Amor; Lorente, Mercè; Porras-Garzón, Jorge; Xu, Yingfeng. La obsolescencia terminológica. Dins: Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. 1 ed. Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2022. p. 83-110.

López-Fuentes, Alejandra; Reverté, Mariona; Lorente, Mercè. Anexos. Dins: Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. 1 ed. Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2022. p. 187-207.

Estopà, Rosa; Lorente, Mercè. El proyecto TERMMED: aspectos metodológicos. Dins: Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. 1 ed. Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2022. p. 49-60.

Lorente, Mercè. El cambio léxico en terminología. Dins: Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. 1 ed. Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2022. p. 29-48.

Lorente, Mercè; Arnau, Mariona; Vidal, Laia. Estabilidad y variación de las estructuras morfológicas y sintagmáticas. Dins: Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. 1 ed. Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2022. p. 111-120.

Costa Carreras, Joan. El "marc de condicions sociolingüístiques favorables": aplicació a la "Gramàtica de la llengua catalana". Dins: Agresti,Giovanni; Feliu Torrent, Francesc. Penser et évaluer les politiques linguistiques. Terrains, critères, indicateurs. 1 ed. Roma: Aracne; 2022. p. 229-248.

Zevallos R, Ortega J, Chen W, Castro R, Bel N, Toshio C, Venturas R, Aradiel H, Melgarejo N. Introducing QuBERT: A Large Monolingual Corpus and BERT Model for Southern Quechua. Dins: Colin Cherry, Angela Fan, George Foster, Gholamreza (Reza) Haffari, Shahram Khadivi, Nanyun (Violet) Peng, Xiang Ren, Ehsan Shareghi, and Swabha Swayamdipta. Proceedings of the Third Workshop on Deep Learning for Low-Resource Natural Language Processing. 1 ed. Computational Linguistics; 2022. p. 1-13.

Zevallos R, Bel N, Cámbara G, Farrús M, Luque J. Data Augmentation for Low-Resource Quechua ASR Improvement. Dins: Ko H, Hansen JHL. Proceedings of Interspeech 2022. 1 ed. International Speech Communication Association; 2022. p. 3518-3522.

Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. 1 ed. Barcelona: Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2022.

Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (ed.). La terminología, espejo de la evolución del conocimiento científico: El caso de la reproducción asistida. 1 ed. Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2022.

2021 (26)

da Silva França, F.; Estopà, R.; Bentes, V.. Abbreviations and symbols in discharge reports of patient records. Terminàlia 2021; (23): 17-26.

Aurrekoetxea G, Iglesias A, Clua E, Usobiaga I, Salicrú M. Analysis of Transitional Areas in Dialectology: Approach with Fuzzy Logic. Journal of Quantitative Linguistics 2021; 28(4): 337-355.