Articles de revista Articles de revista

 
Bel, Núria; Diz-Pico, Jorge; Marimon, Montserrat; Pocostales, Joel . Classifying short texts for a Social Media Monitoring System. Episteme: Procesamiento del lenguaje natural 2017; (59): 57-64.
Han, Jingyi; Bel, Núria. Enriching low resource SMT using induced bilingual lexicons. Episteme: Procesamiento del lenguaje natural 2017; (59): 91-98.
Gracia, Jorge; Villegas, Marta; Gómez-Pérez, Asunción; Bel, Núria. The apertium bilingual dictionaries on the web of data. Semantic Web - Interoperability, Usability, Applicability 2017; : 0-0.
Bel, Núria; Marimon, Montserrat . Les indústries de la llengua i la tecnologia per al català. Llengua i ús 2016; (58): 17-26.
Cao S, Da Cunha I, Bel N. An analysis of the Concession relation based on the discourse marker aunque in a Spanish-Chinese parallel corpus. Episteme: Procesamiento del lenguaje natural 2016; 56: 81-88.
Bel, N.; González-Blano, E.; Iruskieta, M.. Clarin Centro-K Español. Episteme: Procesamiento del lenguaje natural 2016; 57: 151-154.
Rehm G, Uszkoreit H, Ananiadou S, Bel N. The strategic impact of META-NET on the regional, national and international level. Language Resources and Evaluation 2016; 50(2): 351-374.
Marimon, M.; Bel, N. Dependency structure annotation in the IULA Spanish LSP Treebank. Language Resources and Evaluation 2015; 49(2): 433-454.
Freixa, Judit. La implantació del lèxic normatiu: estudi complementari del lèxic implantat no normatiu. Treballs de sociolingüística catalana 2015; (25): 65-80.
Freixa, Judit. La neologia en societat: verba sequuntur. Caplletra: Revista de Filologia 2015; (59): 185-195.
Cabré-Castellví, M.T.. La neologia: un nou camp a la cerca de la seva consolidació científica. Caplletra 2015; 59: 125-136.
Domènech, O.; Estopà, R.. La resemantització com a recurs neològic: la neologia cromàtica. Caplletra 2015; 59: 159-183.
Cabré-Castellvi, T.. Les llengües i els neologismes. Butlletí de l'IEC 2015; : 0-0.
Fomicheva, Marina; Bel, Núria; da Cunha, Iria. Neutralizing the Effect of Translation Shifts on Automatic Machine Translation Evaluation. Lecture Notes in Computer Science / Artificial Intelligence 2015; 9041: 0-0.
Villegas, Marta; Bel, Núria PAROLE/SIMPLE "lemon" ontology and lexicons. Semantic Web - Interoperability, Usability, Applicability 2015; 6(4): 1-6.
Vázquez S, Muñoz-García O, Campanella I, Poch M, Fisas B, Bel N, Andreu G. A classification of user-generated content into consumer decision journey stages. Neural Networks 2014; 58: 68-81.
Marimon M, Bel N, Padró L. Automatic selection of HPSG-parsed sentences for treebank construction. Computational linguistics 2014; 40(3): 523-531.
Estopà Bagot, Rosa. Construir para deconstruir y volver a construir: elaboración colaborativa de un diccionario escolar de ciencias. Enseñanza de las ciencias 2014; 32(3): 571-590.
Arano-Poggi, Silvia; Bel, Núria. Datos enlazados de publicaciones, proyectos y herramientas para investigadores en humanidades digitales: catálogo piloto del centro Clarin IULA-UPF. El Profesional de la información 2014; 23(6): 633-642.
Estopà, R.. El reciclaje léxico: mecanismo de actualización terminológica recurrente entre los especialistas. Debate terminológico 2014; (11): 38-46.
Estopà Bagot, Rosa; Coll Pérez, Alba. Formación online en terminología en lengua inglesa. Debate terminológico 2014; (12): 67-68.
Cabré-Castellvi, M.T.. Jornada de la Secció Filològica a Móra la Nova. Frontissa 2014; (28): 0-0.
Llopart-Saumell, Elisabet; Freixa, Judit. La función de los neologismos: revisión de la dicotomía neología denominativa y neología estilística. Neologica: revue internationale de ne¿ologie 2014; (8): 135-156.
Lorente, Mercè; Sánchez-Gijón, Pilar; Santamaria, Laura La recerca en terminologia avui. Terminàlia 2014; (10): 55-60.
Soria C, Calzolari N, Monachini M, Quochi V, Bel N, Choukri K, Mariani J, Odijk J, Piperidis S. The language resource Strategic Agenda: the FLaReNet synthesis of community recommendations. Language Resources and Evaluation 2014; 48(4): 1-23.
Freixa, Judit. Anticrisi, un adjectiu massa freqüent perquè sigui neològic. Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia 2013; (35): 0-0.
Freixa, Judit. Celebración de los diez años de la Red Antenas Neológicas. Debate terminológico 2013; (10): 91-92.
Freixa, Judit Editorial. Debate terminológico 2013; (9): 0-0.
Estopà, R.. Juguem a definir la ciència: recursos per treballar el lèxic acadèmic col·laborativament. Ítaca: revista de filologia 2013; (4): 183-195.
Cabré i Castellví, M.T.. La recepció de Wüster a Catalunya. Terminàlia 2013; : 0-0.
Fontova, G.; Lorente, M.; Sánchez-Gijón, P.; Solé, E. (coord.). La terminologia a Europa. Terminàlia 2013; (8): 41-45.
Quirion, Jean; Freixa, Judit. L'exportation du modèle terminologique québécois en Catalogne. Meta: journal des traducteurs = Translators' Journal 2013; 58(3): 643-661.
Freixa, Judit. Otra vez sobre las causas de la variación denominativa. Debate terminológico 2013; (9): 38-46.
Da Graça Krieger M, Santiago MS, Cabré MT. Terminologia em foco: uma entrevista comentada com Maria Teresa Cabré. Calidoscopio 2013; 11(3): 328-332.
Padró M, Bel N, Garí A. Verb SCF extraction for Spanish with dependency parsing. Episteme: Procesamiento del lenguaje natural 2013; 51: 93-100.
Estopà Bagot, R.. Vocabulario médico de Roberto Olaeta i Margarita Cundín. Terminàlia 2013; : 50-51.
Lorente Casafont, Mercè. Apunts sobre la situació de la formació en terminologia avui. Terminàlia 2012; 6: 45-49.
Cabré, Maria Teresa Buenas prácticas en terminología. Puntoycoma. Boletín de la traducción española de la CEE 2012; 130: 25-33.
Cabré Castellví, M. Teresa. Crònica: VII Jornada REALITER sobre Multilingüisme i pràctiques terminològiques (Quebec juny 2011). Estudis romànics 2012; 34: 719-720.
Cabré, M. Teresa. Disciplinarisation de la terminologie: contribution de la linguistique. Histoire epistemologie langage 2012; :.
Freixa, Judit. El fotoperiodisme i la polisèmia de l'element foto. Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia 2012; (29): 0-0.
Estopà Bagot, Rosa. IUL@online: programa en línia de formació superior de terminologia. Terminàlia 2012; 6: 50-51.
Freixa, Judit. La néologie hispanique: analyse d'une éclosion. Histoire epistemologie langage 2012; 34(2): 9-28.
Cabré Castellví, María Teresa La terminologie dans le contexte du multilinguisme et à la défense de la diversité linguistique. Synergies Espagne 2012; 5: 5-8.
Estopà Bagot, Rosa. Medicina i llenguatge: les paraules de la salut. Llengua, societat i comunicació 2012; 10: 1-5.
Bel N, Moreno A. METANET4U: Aumentar la infraestructura lingüística europea. Episteme: Procesamiento del lenguaje natural 2012; 49: 185-188.
Cabré Castellví, M. Teresa; Estopà Bagot, Rosa; Vargas Sierra, Chelo Neology in specialized communication. Terminology 2012; 18(1): 1-8.
Cabré Castellví, M. Teresa Nota en record d'Amelia de Irazazábal, sempre present en el meu record. Terminàlia 2012; 6: 63-64.
Cabré Castellví MT. Préface: La terminologie dans le contexte du multilinguisme et à la défense de la diversité linguistique. Synergies Espagne 2012; 5: 5-8.
Lorente Casafont, Mercè Terminàlia: indexada, avaluada i consultada. Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia 2012; 33:.
Cabré, M. Teresa; Nazar, Rogelio. Towards a new approach to the study of neology. Cahiers de lexicologie 2012; (6): 63-80.
Poch, Marc; Bel, Núria; Toral, Antonio; Hamon, Olivier; Quochi, Valeria Tradução online. RTI: redes, telecom e instalaçoes 2012; 13(150): 22-24.
Cabré Castellví, M. T.. Daniel Prado, el pilar fundamental en la terminología iberoamericana. Debate terminológico 2012; : 82-83.
Estopà, Rosa Reseña: El Diccionario de términos médicos (RANM, 2012), obra de referencia capital para la lexicografía médica en español. Panacea 2012; 13(35): 118-121.
Fernández-Silva, Sabela; Freixa, Judit; Cabré. M. Teresa. A proposed method for analysing the dynamics of cognition through term variation. Terminology 2011; 17(1): 49-73.
Freixa, Judit. Antenas Neológicas: un proyecto para la neología del español. Debate terminológico 2011; (7): 66-72.
Cabré, María Teresa El principio de poliedricidad: la articulación de lo discursivo, lo cognitivo y lo lingüístico en terminología (I). Organon: revista do Instituto de Letras 2011; 25(50): 125-152.
Bel, Núria; Sagot, Benoît Introduction. Ressources linguistiques libres = Free Language Resources. Traitement automatique des langues T.A.L 2011; 52(3): 7-16.
Estopà, Rosa Jugant a definir la ciència: un diccionari de mots de ciència fet per i per a nens i nenes. Terminàlia 2011; 4: 25-33.
Arano S, Martínez G, Losada Yañez M, Villegas M, Casaldàliga A, Bel N. La comunidad 'Recursos y datos primarios' de la Universitat Pompeu Fabra: los repositorios institucionales como infraestructuras científicas: estudio de caso. Revista española de documentación científica 2011; 34(3): 385-407.
Domènech, Ona; Estopà, Rosa. La neologia per sufixació: anàlisi contrastiva entre varietats diatòpiques de la llengua catalana. Caplletra 2011; 51: 9-33.
Queralt, Sheila; Spassova, Maria; Turell, M. Teresa. L'ús de les combinacions de seqüències de categories gramaticals com a nova tècnica de comparació forense de textos escrits. Llengua, societat i comunicació 2011; 9(oct.): 60-68.
Estopà, Rosa. Neologisms at the boundaries of prefixation, composition and syntagmatic composition in catalan: controversial and open questions. Organon 2011; 25(50): 275-291.
Lorente, Mercè. Ressenya de col·lecció "En primer terme. Criteris i mètodes a la terminologia". Els Marges 2011; : 120-124.
Lorente, Mercè; Llovera, Sílvia; Vidal, Xema Santiago Pey i Estrany. La passió pel disseny i pels mots. Terminàlia 2011; 3: 59-64.
Nazar, Rogelio; Cabré, María Teresa Un experimento de extracción de terminología utilizando algoritmos estadísticos supervisados. Debate terminológico 2011; 7: 36-55.
Lorente, Mercè. Buenas prácticas investigadoras en terminologia. Debate terminológico 2010; 6: 23-28.
Estopà, Rosa. La composició patrimonial en català perd representativitat: estudi d'un corpus de neologismes de premsa i ràdio. Estudis romànics 2010; 32: 125-147.
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa. La formación superior en terminología online. Debate terminológico 2010; 6: 61-71.
Freixa, Judit. La neologicidad en las unidades formadas por prefijación. Puente 2010; (9): 11-32.
Lorente, Mercè; Sánchez-Gijón, Pilar. Les tesis doctorals sobre terminologia de les universitats de la Xarxa Vives d'Universitats (1999-2010). Terminàlia 2010; 2: 38-47.
Freixa, Judit. Paraules amb rareses. Terminàlia 2010; (1): 7-16.
Bel, Nuria. Platform for automatic, normalized annotation and cost-effective acquisition of language resources for human language technologies. PANACEA. Episteme: Procesamiento del lenguaje natural 2010; 45: 327-328.
Parra, Carla; Villegas, Marta; Bel, Núria. The harvesting day: una iniciativa para mejorar la visibilidad de los recursos lingüísticos. Episteme: Procesamiento del lenguaje natural 2010; (45): 321-322.
Lorente, Mercè. Materials, ciència i tecnologia. Terminàlia 2010; 67:.
Lorente, Mercè. Algunas experiencias de la integración de ontologías en proyectos de terminología. Puntoycoma. Boletín de la traducción española de la CEE 2009; (115): 34-37.
Lorente, Mercè. Colocaciones con verbos de soporte en el discurso especializado. Filología 2009; Años 38-39(2006/07-1): 99-137.
Cabré, M. Teresa El context català, una àrea de concentració de coneixement i activitat terminològica. Terminàlia 2009; 0: 8-14.
Estopà, R.. El diseño de aplicaciones terminológicas: les extractores de terminología. Puntoycoma. Boletín de la traducción española de la CEE 2009; (115): 15-21.
Bel, Núria; Calzolari, Nicoletta. Fostering Language Resources Network, FLaReNet. Episteme: Procesamiento del lenguaje natural 2009; 43: 383-384.
Estopà, R.. La composition perd-elle de la productivité dans certaines langues romanes? Une étude diachronique de la néologie lexicale en catalan. Meta: journal des traducteurs = Translators' Journal 2009; 54(3): 551-565.
Cabré, M. T. Estopà, R.. La formación superior en terminología. Debate terminológico 2009; (6): 61-71.
Freixa, Judit La interferència en la innovació lèxica del català: anàlisi dels neologismes amb ciber- i homo-. Revista de llengua i dret 2009; (51): 259-281.
Domènech, O; Estopà, R.. La neología en textos orales. Revista de investigación lingüística 2009; 12(39-65): 1139-1146.
Cabré, M. Teresa La Teoría Comunicativa de la Terminología, una aproximación lingüística a los términos. Revue Française de Linguistique Appliquée 2009; 14(2): 9-15.
Estopà R. Les composés populaires de la langue catalane Étude diachronique de la néologie. Meta: journal des traducteurs = Translators' Journal 2009; 54(3): 551-565.
Francopoulo G, Bel N, George M, Calzolari N, Monachini M, Pet M, Soria C. Multilingual resources for NLP in the lexical markup framework (LMF). Language Resources and Evaluation 2009; 43(1): 57-70.
Freixa, Judit. NEOBANC: los observatorios de neología suman esfuerzos. Debate terminológico 2009; (5): 120-125.
Lorente, Mercè. Norbert Font i Sagué, impulsor de l'espeologia a Catalunya. Terminàlia 2009; 0: 50-53.
Cabré, M. Teresa Technologie et terminologie: changements méthodologiques et épistémologiques. Cahiers de lexicologie 2009; 1(94): 34-56.
Fernández-Silva, Sabela; Freixa, Judit; Cabré, M. Teresa The multiple motivation in the denomination of concepts. Terminology, Science & Research 2009; 20:.
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa. Trabajar en neologia con un entorno integrado en línea: la estación de trabajo OBNEO. Revista de investigación lingüística 2009; 12: 17-38.
CABRÉ CASTELLVÍ, M. T.. A terminológia elméletei. Leírás (deskripció), elöírás (preskripció) és magyarázat. Magyar Terminológia 2008; 1(1): 11-42.
Bel, Núria; Marimon, Montserrat. CLARIN, Common Language Resources and Technology Infrastructure. Episteme: Procesamiento del lenguaje natural 2008; 41: 311-312.
Guantiva R, CABRÉ CASTELLVÍ, M. T., Castellà JM.. Clasificación de textos especializados a partir de su terminología. Íkala revista de lenguaje y cultura 2008; 13(19): 15-39.
Cabré Castellví MT. El principio de poliedricidad: la articulación de lo discursivo, lo cognitivo y lo lingüístico en Terminología (I). Ibérica revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos 2008; 16: 9-36.
Bel, Núria; Bel, Santiago; Espeja, Sergio; Marimon, Montserrat; Villegas, Marta. El projecte CLARIN: una infraestructura de recerca científica per a les humanitats i les ciències socials. Digithum: Revista Digital d' Humanitats 2008; (10): 1-9.
Bel, Núria. El Proyecto CLARIN: Una infraestructura de investigación científica para las Humanidades y las Ciencias Sociales. Digithum: Revista Digital d' Humanitats 2008; (10): 1-9.
Freixa, Judit; Fernández-Silva, Sabela; Cabré, M. Teresa. La multiplicité des chemins dénominatifs. Meta: journal des traducteurs = Translators' Journal 2008; 53(4): 731-747.
CABRÉ CASTELLVÍ, M. T.. La terminologia: desenvolupament i utilitat en la formació de traductors. Revista tradumàtica 2008; (6): 1-2.
Lorente, Mercè; Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Tebé, Carles. La terminologia i la traducció, una interrelació en evolució. XV Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Quaderns divulgatius 2008; (34): 35-43.
Estopà, R.. L'observation de mots nouveaux en espagnol et en catalan au tours de deux décennies: l'Observatori de Neologia de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada dins Neologica: revue internationale de néologie 2. Cahiers de lexicologie 2008; 93: 169-184.
Freixa, Judit; Morales, Albert. Neología y variedades del español: el proyecto Antenas. Donde dice.. 2008; (10): 15-17.
CABRÉ CASTELLVÍ, M. T., Estopà R.. Unidades de conhecimeto especializado, caracterização e tipologia. 2008; 20: 35-59.
Bel, Núria. Review of Dubkjaer, Laila; Hemsen, Holmer; Minker, Wolfgang, eds. Evaluation of Text and Speech Systems, Springer, 2007. Machine Translation 2008; 21(1): 73-76.
Marimon, Montserrat; Seghezzi, Natalia; Bel, Núria An Open-source Lexicon for Spanish. Episteme: Procesamiento del lenguaje natural 2007; 39: 131-137.
Estopà, R.. El Observatorio de neología: dos décadas entre palabras nuevas. Donde dice.. 2007; (9): 12-15.
Lorente M; Cabré MT; Estopà R; Freixa J; Tebé C. La terminologia i la traducció, una interrelació en evolució. XV Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Quaderns divulgatius 2007; : 335-343.
Freixa, Judit; Montané, Amor . La variació en termes matemàtics. Llengua i Literatura 2007; (18): 257-283.
Freixa, Judit . Neologismos frecuentes del español. Fundéu 2007; (9): 7-11.
da Cunha, Iria; Wanner, Leo; CABRÉ CASTELLVÍ, M. T. . Summarization of specialized discourse: The case of medical articles in Spanish. Terminology 2007; 13(2): 249-286.
Marimon, Montserrat; Bel, Núria; Seghezzi, Natalia . Test Suite Construction for a Spanish Grammar. CSLI Studies in Computational Linguistics Online 2007; : 224-237.
CABRÉ CASTELLVÍ, M. T.. Una propuesta de organización de la terminología del español: el proyecto TERMINESP. Fundéu 2007; 1: 4-6.