Crear un contingut

Alguns tipus de contingut que es presenten en forma de llistat es poden crear directament des de la pàgina on es troben. És el cas de Notícia, Fitxa de persona i Fitxa de projecte de recerca.

Recorda que els continguts han d'estar ben organitzats en carpetes.

Aquesta és la forma preferent per crear la majoria de continguts de la web, com:

  • Contingut web bàsic
  • Contacte
  • Slider
  • Enllaços amb icones 
  • Desplegables
  • Destacats
  • Agenda
  • Imatge dins la imatge
  • Taula de 2 columnes
  • Xifres 

Després de crear el contingut, podràs arrossegar-lo a la pàgina on s'hagi de mostrar.