Llista de passos

Aquest tipus de contingut l'hem de configurar des de Serveis Web. No el pots afegir directament i, en cas que el puguem implementar a la teva web, cal estructurar molt bé la informació.

La llista de passos s'utilitza en aquells casos en què cal presentar informació de forma seqüencial, com poden ser les fases d'un procés o un itinerari.

Com es veu

La capçalera mostra un seguit de passos numerats clicables amb el pas actiu destacat. El cos mostra la informació corresponent. El peu permet tornar al pas anterior i anar al següent.

La capçalera mostra un seguit de passos numerats clicables amb el pas actiu destacat. El cos mostra la informació corresponent. El peu permet tornar al pas anterior i anar al següent.


Com es crea

Com s'esborra

Com s'edita i com es tradueix

No es tracta d'un component únic, sinó que està format per diferents pàgines i continguts, que poden combinar-se i variar molt en cada cas. En el moment que el posem a la web, t'explicarem quin és el procediment per mantenir la informació.

Exemples