Tipus de continguts web

  1. Les pàgines de ginys són només contenidors buits.
  2. Els ginys (o aplicacions) permeten afegir funcionalitat a una pàgina.
  3. Els continguts són les peces d'informació que es visualitzen a les pàgines mitjançant ginys.

Trobaràs disponibles diferents tipus de continguts. El contingut web bàsic és el més simple de tots i el que faràs servir més sovint, però també hi trobaràs continguts estructurats més complexos que et permetran organitzar i visualitzar la teva informació de la manera més adequada.

Continguts web disponibles