Interacciona!

Una web no és una col·lecció d'informació estàtica. Hi ha uns components de temporalitat i multilinealitat que determinen que els continguts es poden presentar de maneres diferents segons el moment en què ens trobem i a qui ens adrecem en cada cas. La web permet incloure elements multimèdia (procedents de múltiples plataformes) i una gran interactivitat amb els nostres usuaris.

No ens podem limitar a ser només emissors de continguts, sinó que de nosaltres s'espera que siguem, també receptors. Disposem, de diferents eines que ens poden ajudar.