Una web no és una col·lecció d'informació estàtica. Hi ha uns components de temporalitat i multilinealitat que determinen que els continguts es poden presentar de maneres diferents segons el moment en què ens trobem i a qui ens adrecem en cada cas. La web permet incloure elements multimèdia (procedents de múltiples plataformes) i una gran interactivitat amb els nostres usuaris.

No ens podem limitar a ser només emissors de continguts, sinó que de nosaltres s'espera que siguem, també receptors. Disposem, de diferents eines que ens poden ajudar.

Formularis

Xarxes socials

Formularis (GoogleForms)

Podem incloure un formulari a la nostra web per rebre peticions, opinions, etc. dels nostres usuaris. 

En molts casos, pot ser suficient una adreça de contacte. La UPF ofereix diferents aplicacions per cobrir necessitats específiques, com per exemple Eventum (gestió de les inscripcions a actes organitzats per la UPF) i el CAU (Centre d'Atenció a l'Usuari). Més informació

L'eina que utilitzem per fer els formularis és GoogleForms

 

Què necessito?

Per preparar un formulari, hem de comptar amb un compte de correu electrònic i GoogleApps. Tots els membres de la comunitat universitària de la UPF disposen d'un compte personal (@upf.edu). Es pot utilitzar aquest compte personal o bé un compte genèric (propi del grup de recerca, del servei, de la secretaria del màster, etc.). Si no disposeu de cap compte d'aquest tipus, el podeu demanar al Servei d'Informàtica a través del CAU (Categoria: Aplicacions corporatives > Correu electrònic).

 

Què m'ofereix GoogleForms?

Entre les funcions que permeten els formularis de Google hi ha les següents:

  • Els formularis poden estar restringits a la comunitat universitària (@upf.edu) o oberts a tot el món.
  • Les respostes poden ser autenticades (recollim l'adreça de correu) o anònimes.
  • A més de les preguntes (de text, selecció múltiple, desplegables, etc.), el formulari pot incloure imatges i vídeo.
  • Podem rebre una notificació per correu electrònic cada cop que hi hagi una nova resposta.
  • L'usuari pot rebre també, opcionalment, un correu amb la seva resposta.
  • Podem consultar directament les respostes, sigui en forma de resum o de forma individualitzada.
  • Podem descarregar les respostes en un full de càlcul de Google, imprimir-les o fer-ne un PDF.

 

Puc incrustar un formulari dins la meva web?

Per incorporar el formulari a la nostra web, hem crear un contingut dins un "Visualitzador de contingut" i enganxar-hi el codi HTML que ens proporciona Google Forms. El codi és del tipus:

<iframe src="https://docs.google.com ...  </iframe>

 

 

En realitat, és més senzill del que sembla. Podeu demanar més assessorament a Serveis web, com sempre a través del CAU.

Xarxes socials

Consulteu la Guia d'usos i d'estil de les Xarxes Socials de la UPF.Xarxes socials

La UPF compta amb canals propis de YouTube, Facebook, Twitter, Linkedln, InstagramFlickr iTunes. Els continguts relacionats amb els comptes de la UPF es poden incorporar des de qualsevol web de la Universitat.

Per altra banda, els diferents òrgans de la UPF (serveis, instituts, grups de recerca, etc.) poden tenir també els seus propis canals reconeguts oficialment per la UPF. Aquests canals els ha d'autoritzar la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals ([email protected]), que en gestiona també la creació i, si escau, el disseny (logotips, marques, etc.). Un cop autoritzats els comptes, es poden incorporar a la web.

A les webs del PDI es pot incorporar també fils de Twitter personals i altres perfils de xarxes socials.