Xifres

El contingut Xifres s'utilitza per destacar visualment indicadors numèrics, però només quan aquests indicadors són molt rellevants per al contingut de la web. Les xifres han de tenir com a màxim 3 dígits i tenen una descripció associada.

El carrusel xifres només pot anar de costat a costat de la pàgina. La imatge de fons s'ha de pujar prèviament a Administració > Contingut > Documents i fitxers multimèdia. Preferentment ha de ser una fotografia de mida recomanada 1300 x 650 px i màxim 200 kb, en format JPG.

 

Com es veu

Com una imatge de fons amb blocs de 2, 3 o 4 indicadors numèrics que passen en forma de carrusel. Hi ha dos formats: gran i petit.

Gran:

Petit:

Com una imatge de fons indicadors numèrics que passen d'un en un en forma de carrusel. Hi ha dos formats: gran i petit.

Gran:

Petit:

Com es crea

Com s'esborra

Com s'edita

Títol

 • Títol intern del contingut. No es mostra a la web, però és molt important per identificar el contingut de forma inequívoca, per això cal que sigui molt descriptiu.

Parts del contingut

 • Tamany: Gran o Petit. Determina l'espai que ocuparà el carrusel a la pàgina.
 • N. de dades a mostrar en desktop: (2, 3 o 4) en un ordinador les xifres es mostren en blocs segons el nombre indicat
 • Imatge de fons: S'ha d'haver pujat abans a una carpeta del menú d'administració  Continguts > Documents i fitxers multimèdia. Les imatges han de respectar les mides i formats que es descriuen a l'inici.
 • Imatge de fons mòbil: És opcional. Podem escollir una imatge específica per a dispositius mòbils
 • Títol: És opcional. Permet posar un títol al carrusel de xifres. Ha de ser un text curt, ja que el cos de lletra és gran.
 • Subtítol: És opcional. El cos de lletra és més petit i es mostra com a capçalera del bloc de xifres.
 • Cada Dada és un element repetible.
  Afegir o eliminar
  • Per a cada Dada, pots omplir els camps següents:
   • Text: descripció de la xifra
   • Valor: xifra amb un màxim recomanat de 3 dígits
  • Per afegir una nova Dada, cal clicar el signe més . La dada s'afegeix a continuació. Pots afegir-ne al final, o bé entre dues ja existents.
  • Per eliminar una Dada, cal clicar el signe menys .
  • Per canviar de lloc una Dada, la pots moure arrossegant-la des de la capçalera "Dada". 
 • Botó 1 i Botó 2: Es poden afegir opcionalment, fins a dos botons amb enllaços.
  • Text: Text que mostra el botó. Ha de ser clar i concís.
  • Enllaç: Enllaç al qual es dirigirà l'usuari en clicar el botó. Si és un recurs extern (formulari, vídeo) cal introduir la URL corresponent.

Com es tradueix

Exemples