Pàgines i menú de la web

És important que l'organització de les pàgines reflecteixi l'arquitectura de la informació. Abans d'afegir una pàgina nova a la teva web cal pensar molt bé on hi encaixa conceptualment.

Les pàgines d'una web s'organitzen de manera jeràrquica. La seva disposició construeix el menú i organitza la navegació. Molt poques vegades està justificat afegir una pàgina a primer nivell del menú.

A la web de la UPF fem servir dos tipus de pàgines:

  • Pàgina de ginys: és la que utilitzarem en la majoria dels casos per mostrar continguts a la web.
  • Pàgina d'enllaç a una altra web, a un document o a una altra pàgina de la teva web.