Contingut web bàsic

El contingut web bàsic és el que faràs servir en la gran majoria dels casos. Permet afegir text amb imatges i enllaços en format HTML a qualsevol pàgina. 

Com es veu

Com un text estructurat en títols de diferent nivell, enllaços i imatges.

Com un text estructurar en títols de diferent nivell, enllaços i imatges, adaptat al format mòbil.


Com es crea

Com s'esborra

Com s'edita

Segueix sempre les indicacions de Ús de l'editor de contingut HTML per estalviar-te maldecaps.

Títol

  • Títol intern del contingut: no es mostra a la web, però és molt important per identificar el contingut de forma inequívoca, per això cal que sigui molt descriptiu.

Parts del contingut

  • Contingut: és un camp de contingut HTML, on pots incloure allò que es mostrarà a la pàgina.

Com es tradueix