Volem fer una web. O volem refer la nostra web. Ara bé, per què fem o refem la web? Què volem obtenir? Amb quins recursos comptem? Sovint això es dóna per descomptat, però una breu reflexió prèvia ens pot ajudar a orientar correctament el projecte perquè ens estalviarem feina en va i serem més efectius.

Per això abans de començar cal fixar-se en els aspectes més bàsics de la nostra web:

Qui som? Per què fem aquesta web?

Per a qui fem aquesta web?

Què volem comunicar?

En quin idioma?

Com ho volem fer?

Qui som?

A l'hora de pensar la web, és important definir-nos com a emissor de la informació. A vegades, una mateixa persona, un mateix equip, un mateix àmbit (secretaria, grup de professors, etc.) tenim rols diferents, amb necessitats de comunicació diferents. 

Podem començar per determinar en nom de qui parlem:

 • En nom de la Universitat?
 • En nom d'un òrgan o servei concret?
 • Oferint un producte determinat?
 • Com a integrants d'un grup de recerca? Com a impulsors d'un projecte o un programa?
 • A títol personal, com a investigadors?
 • O bé ...?

Si ja tenim una web, hem de pensar si la nova informació es pot difondre des d'aquella mateixa web o si, des d'un rol diferent, en necessitem una de nova.

En determinats casos (grups de recerca, projectes de recerca, etc.), podrem tenir una marca pròpia i una URL pròpia, sigui dins el domini de la Universitat (upf.edu) o en un domini comprat a una empresa de registre de dominis. En cada cas, s'haurà de consultar amb Serveis web.

Vegeu també: El domini upf.edu

Per a qui fem la web?

Abans de començar, convé fer una petita reflexió per determinar a qui ens adrecem.

Això condiciona aspectes molt importants de la nostra web: des de la presentació i l'estructura fins al llenguatge que utilitzem. 

Ens podem fer aquestes preguntes:

 • A qui s’adreça la web? Qui són els usuaris del producte o servei que oferim?
 • Quins tipus d'usuaris tenim? Si és possible, fem una segmentació dels usuaris: estudiants, estudiants d'unes assignatures o programes, professors, Alumni, investigadors, etc.
 • Quins són l'objectiu i les prioritats de l'usuari? Això ens pot ajudar a estructurar la nostra web i saber des d'on l'haurem d'enllaçar per tal que ens trobin fàcilment.
 • Quin missatge volem fer arribar als nostres usuaris? Això ens ajudarà també a buscar la presentació i el llenguatge més adequats.

En resum, com són els nostres usuaris? Com es comporten normalment?

Què volem comunicar?

Si ja tenim clar en nom de qui parlem (el nostre rol) i a qui ens adrecem (els nostres usuaris), ens serà més fàcil establir els aspectes més rellevants de la web: què volem comunicar i com ho volem comunicar.

 • Quins objectius volem aconseguir informant sobre el nostre producte, el nostre servei?
 • Quins beneficis aporta el nostre producte o servei als usuaris?
 • Quins punts clau hem de destacar per obtenir l'atenció de l'usuari? Pensem en unes paraules clau o unes etiquetes per identificar clarament els nostres continguts.
 • Quin llenguatge farem servir? Busquem interpel·lar l'usuari, o volem adoptar un to descriptiu?
 • Com pensem fer interaccionar l'usuari? Necessitem que dugui a terme determinades accions? Esperem una resposta? Si esperem una interacció, hem de pensar en un disseny que permeti anticipar com es comportarà l'usuari i adaptar-lo a la resposta que esperem obtenir.

 

En quin idioma?

En la qüestió de les versions lingüístiques cal plantejar-se dues coses:

 • En quines llengües tenim necessitat de comunicar-nos? Les llengües oficials de la UPF són el català, el castellà i l'anglès, però no és obligatori que la nostra web estigui disponible en els tres idiomes. A més, hi ha la possibilitat d'incorporar-ne d'altres. En aquest cas, consulteu-ho primer amb Serveis web.
 • Tindrem disponibilitat per mantenir dues o tres versions lingüístiques de la web? Voldrem tenir tota la web traduïda, o només una part? Quins apartats s'hi hauran de traduir? Cal tenir present la feina que representa mantenir una web en diferents idiomes i valorar si podrem assumir l'esforç, tant en el moment de l'impuls inicial de la web com, sobretot, en el futur quan anem actualitzant i afegint continguts.

En qualsevol cas, pensem que sempre és més fàcil afegir un idioma que eliminar-lo de la web. Si tenim dubtes, podem començar amb una sola versió lingüística i més endavant afegir les versions lingüístiques que calguin.

Vegeu també: Versions lingüístiques de la web

Com ho volem fer?

Si ja sabem què volem dir i a qui ho volem dir, ja ens hi podem posar! Ara bé, hem pensat com ho farem tot això? Unes quantes preguntes i les seves respostes ens ajudaran a planificar millor la nostra feina immediata i, sobretot, en el futur.

 • Qui és la persona responsable d'aquesta web? En podrem dir administrador web (webmaster). És la persona que es responsabilitza de la web davant de la Universitat, davant dels serveis de suport (Serveis web, Gabinet lingüístic, etc.) i, també, davant dels usuaris.
 • Quines són les persones responsables dels diferents continguts? Qui els podrà editar? A qui demanarem opinió o vistiplau?
 • De quins recursos disposarem en el futur per mantenir la web actualitzada? Si dediquem un gran esforç a donar una empenta inicial a la nostra web, cal que tinguem pensat com treballarem a partir de quan la web estigui en marxa.
 • Tenim ja continguts previs que podrem reutilitzar? Una altra web, documentació interna, cartells, etc. Aturem-nos a fer un petit inventari del qual ja tenim i del que ens agradaria tenir i cal elaborar.
 • El calendari. Tindrem tots els continguts des del començament? Estem pensant en una versió inicial més bàsica de la web, que anirem fent créixer amb el temps? Si és així, segons quines necessitats? Un altre cop, amb quins recursos?
 • Tenim els coneixements necessaris per fer avançar la nostra web? Necessitem alguna formació especial? Coneixem les eines de què disposem? En necessitem de noves? Per exemple, programes de tractament d'imatges, eines interactives, recursos lingüístics, etc.