Grau

Per al conjunt de la Universitat, la majoria dels indicadors de rendiment del curs 2015-2016 evolucionen positivament, tenint en compte que ja estan en nivells molt alts i satisfactoris.

El curs 2015-2016 es van graduar 1.832 estudiants de la UPF, xifra molt similar a la del curs passat (1.824) i la segona més alta de la història.

La taxa de rendiment dels graus ha anat augmentant gradualment fins a situar-se entorn el 90% els últims anys. Caldrà veure què passa els cursos següents per determinar si és que el 90% és un límit. La taxa de rendiment de la UPF és la més alta del Sistema Universitari Públic Català (SUPC), que se situa en el 83%.

La taxa d’eficiència se situa a nivells altíssims, entorn el 95%. Tots els estudis tenen una taxa d’eficiència superior o molt propera al 90%.

La taxa de graduació dels graus és molt elevada i estable, al voltant del 65%, i la més alta del Sistema Universitari Públic Català (SUPC), del 48%.

Un indicador molt vinculat a la taxa de graduació és el de la graduació en el temps previst. A la UPF, entorn al 50% dels estudiants d’una cohort es graduen en el temps previst. Aquesta és una xifra molt elevada i que assegura una molt bona taxa de graduació.

La taxa d’abandonament se situa en un 26%, i és la més baixa del SUPC, que se situa prop del 29%.

Màster

La taxa de rendiment s’expressa amb  valors altíssims pel que fa als màsters UPF (90%).

El curs 2015-2016 es graduen 655 estudiants de màster, amb una taxa de graduació molt elevada, superior al 85%.

L’abandonament en els màsters UPF és molt baix. El fet que estigui situat al voltant del 10% és una dada força raonable i positiva.

Doctorat

El curs 2015-2016 a la UPF es van llegir 240 tesis doctorals.