Visualització del contingut web

El Pla Estratègic de la UPF per al període 2016-2025, i atenent els escenaris globals i canviants en què la UPF està immersa, ha identificat uns elements clau de transformació als quals es vol donar una consideració especial amb vista al desenvolupament de la Universitat en els pròxims anys.

Sota la idea de la transversalitat, un d’aquests eixos és “Esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible”, apostant per un model transformador de la responsabilitat social, de caràcter integral, que incorpori tots els àmbits de la Universitat i que aspiri a l’excel·lència.

Sota el seu paraigua, cal promoure i garantir col·lectivament les múltiples dimensions de la responsabilitat universitària, entre aquestes la prevenció dels danys a la salut i la promoció d’hàbits de vida saludables, com a components essencials d’una universitat amb un esperit responsable.

Una de les activitats recurrents per fomentar els hàbits saludables és el cicle d’activitats, anomenat Setmana Saludable a la UPF. Enguany, la cinquena edició es va dur a terme entre el 8 i el 12 de maig. En aplicació del protocol de programació, gestió i difusió de les activitats ofertes hi han participat set persones del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals i del Servei de PAS, amb una dedicació total estimada de 357 hores. Es van programar i fer 66 sessions de 31 activitats diferents. Van acabar participant-hi 284 persones (159 PAS -un 23% del col·lectiu-, 34 PDI, 91 estudiants), que van registrar un total de 483 assistències a les diferents sessions. Les dades de participació del PAS són: 90 persones que assisteixen a 1 taller; 53, a 2; 14, a 3, i 2 persones, a 4. Els participants han dedicat un total de 294,5 hores, que corresponen a una mitjana d'1,5 hores per participant. Les dades de participació dels estudiants són: 71 persones que assisteixen a 1 taller; 11, a 2; 3, a 3, i 6 persones, a 4. Tots els professors van assistir a una sola activitat. Per primera vegada, enguany, s'hi va adherir el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que va aportar 196 assistències més. Amb això, l’edició del 2017 de la Setmana Saludable s’ha tancat amb un total de 679 assistències.