Projectes R + D estatals

El 2016 es van conèixer els resultats de les convocatòries 2015 i 2016 dels projectes R + D (excel·lència i reptes de la societat) del Pla Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència (2013-2016). En total, es van obtenir 93 projectes dels 136 presentats, la qual cosa representa un percentatge d'èxit del 67%, percentatge superior a la mitjana espanyola. El finançament obtingut en el conjunt d'aquestes dues convocatòries va ser de 9,8 milions d'euros.

La taxa d'èxit (propostes aprovades respecte a propostes presentades) s'ha estabilitzat en les darreres convocatòries i se situa al voltant del 70%. El 2016 s'ha incrementat lleugerament el finançament mitjà per projecte, que se situa lleugerament per sobre dels 100 mil euros. Les taules 5.1 i 5.2 il·lustren aquests resultats.

També s'han de destacar els resultats de la UPF a les convocatòries següents del Pla Estatal:

 • Unidades de excelencia María de Maeztu. El Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions ha estat reconegut com una de les quatre unitats de recerca de l'estat espanyol que han obtingut la distinció María de Maeztu en la convocatòria 2015. Aquestes unitats compten amb un finançament de 500.000 euros anuals durant quatre anys per executar un programa estratègic de recerca. Els centres i les unitats han estat seleccionats pels seus resultats científics i els programes estratègics després d'una avaluació rigorosa, en què han participat nombrosos científics de reconegut prestigi.

 

Projectes europeus

El 2016 la UPF va aconseguir projectes dins l'Horizon 2020, per un import global superior als 7,5 milions d'euros. En valors absoluts, la UPF ocupa el cinquè lloc entre les universitats espanyoles en captació de fons del programa H2020 i continua mantenint la primera posició en finançament provinent del programa ERC-European Research Council.

Ajuts del Pilar 1 de foment de l'excel·lència

Ajuts del programa ERC-European Research Council

Durant el 2016 s’han obtingut 2 ajuts: 

 • 1 ERC starting grant: Gemma Boleda, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
 • 1 ERC advanced grant: Àngel Lozano, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Des de la creació el 2007 del programa ERC, la UPF ha obtingut 25 ajuts, resultats que evidencien l’aposta per la qualitat i l’excel·lència en recerca de la Universitat. 

A més, s'han obtingut 2 ERC proof of concept: Marcelo Bertalmío i Salvador Soto, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 

Ajuts Marie Sklodowska Curie  

El 2016 la UPF ha obtingut 5 ajuts, que es distribueixen de la manera següent:

 • Individual fellowships  (IF). 5 ajuts: 1 del Departament d'Economia i Empresa, 2 del Departament d'Humanitats i 2 del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Ajuts per a projectes d'infraestructures de recerca i de tecnologies futures i emergents (FET)

El 2016 s'han aprovat 2 projectes:

 • Dins el programa d'infraestrucutres de recerca es va obtenir 1 ajut del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, en què la UPF participa com a soci (Gianni de Fabritiis).
 • En el programa de Tecnologies Futures i Emergents s’ha obtingut 1 ajut del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, en el qual la UPF participa com a soci (Gustavo Deco).

Ajuts del Pilar 3 per a projectes de recerca en col·laboració i de lideratge industrial,  de reptes socials i altres programes

El 2016 s'han aprovat sis projectes, un dels quals  està coordinat per un investigador del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. 

 • Dins del repte social de Salut, s’ha concedit 1 projecte al Departament d'Economia i Empresa, en què la UPF participa com a soci (Miquel Serra Buriel).
 • Dins del repte social de Seguretat, s'han obtingut 2 projectes al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, en els quals la UPF participa com a soci (Leo Wanner).
 • Dins del repte social de Ciències Socials i Humanes, s’han concedit 3 projectes; 1 al Departament d'Economia i Empresa, en què la UPF participa com a soci (Judith Vall); 1 al Departament d'Humanitats (Laia Pujol), i 1 projecte coordinat al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (Josep Quer).
   
 • Taula 5.3. Finançament i nombre de projectes europeus. Evolució 2012-2016

 

Projectes d'altres entitats

El 2016 es va resoldre la convocatòria de projectes de recerca sobre malalties del cor corresponent a la Marató de TV3 2015. Aquests ajuts tenen una durada de tres anys i permeten un finançament màxim de 200.000 euros. La UPF va aconseguir 2 projectes de la Marató de TV3 per un import global de 246.688 euros.

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques, a través del programa Recercaixa, publica anualment una convocatòria per finançar projectes de recerca de dos anys, amb un finançament màxim de 100.000 euros. Aquest programa persegueix dos objectius: impulsar la recerca d'excel·lència al nostre país i apropar la ciència a la societat, fent-se partícip dels avenços científics i dels beneficis humans i socials. El 2016 es van obtenir, en el marc d'aquesta convocatòria, 2 projectes per un import global de 167.000 euros.