Comissió de Professorat

(Juliol del 2017)

Composició

President:
Jaume Casals Pons, rector

Vocals:
Antonio Monegal Brancos, Maria Teresa Garcia-Mila Lloveras, Fernando Giraldez Ordaz, Jaume Guillamet Lloveras, Lluis Ferran Requejo Coll i Nuria Sebastian Galles

Assisteix:
Cristina Pujadas Corbi, vicerectora. Direcció de projectes en l'àmbit del professorat
Cristina Gelpi Arroyo, vicerectora. Direcció de projectes de docència

Secretari:
Pere Torra Pla, secretari general

Reunions

Durant el curs acadèmic 2016-2017, la Comissió s'ha reunit 4 vegades

 

Comissió d'Ensenyament

(Juliol del 2017)
 

Composició

President:
Josep Lluis Marti Marmol, vicerector. Direcció de projectes d'innovació


Vocals:
Tots els degans i directors de centre

Professors designats pel Consell de Govern:
Salvador Alsius Clavera, Ester Oliveras Sobrevias i un altre pendent de designació

Estudiants:
Borja Fumado Gasso, Berta Riera Bayer i Marina Carre Molina

3 pendents de designació      

Secretari:
Jordi Campos Diez

 

Comissió de Postgrau i Doctorat

(Juliol del 2017)
 

Composició

Presidenta:
Cristina Gelpi Arroyo, vicerectora. Direcció de projectes per a la docència

Vocals:
Nuria Sebastian Galles, Cristina Lopez Rodriguez, Juan Jose Ganuza Fernandez, Carlos Ignacio Gomez Ligüerre, Ricard Zapata Barrero, Emilia Gomez Gutierrez, Nuria Bou Sala i Marcel Ortin Rull

 

Pendent de designació


Secretària:
Marta Aragay Sunyol, cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat

Reunions

Durant el curs acadèmic 2016-2017, la Comissió s'ha reunit 7 vegades.

 

Comissió de Reclamacions

(Juliol del 2017)

Composició

President:
Jaume Casals Pons, rector

Vocals titulars:
Josep M. Anto Boqué, Montserrat Cots Vicente, Julia Lopez Lopez, Guillem Lopez Casasnovas, Francesc Pallares Porta i Josep M. Mico

Vocals suplents:
Nuria Bouza Vidal, Enric Gallen Miret, Teresa Garcia-Mila Lloveras, Fernando Giraldez Orgaz, Dolors Oller Rovira, Ferran Sanz Carreras i Mariano Torcal Loriente

 

Comissió de Recerca

(Juliol del 2017)
 

Composició

President:

Enric Vallduvi Botet, vicerector. Direcció de projectes en l'àmbit de la recerca

Vocals:
Fernando Giraldez Orgaz, Josep Quer Villanueva, Jose Garcia Montalvo, Maria Serena Olsaretti, Mariano Torcal Loriente, Alejandro Saiz Arnaiz, Miquel Rodrigo Alsina, Jorge Lobo, Veronica Benet Martinez, Barbara Rossi i Juan Carlos Garavaglia


Secretària:
Eva Martin Garcia, cap del Servei de Recerca


Reunions

Durant el curs acadèmic 2016-2017, la Comissió s'ha reunit 3 vegades.

 

Comissió d'Estudiants

(Juliol del 2017)
 

Composició

President:
Pablo Pareja Alcaraz, vicerector. Direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants

Vocals:
Monica Figueras Maz, vicerectora. Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat

Degans i directors de centre

Estudiants (un per cada centre):
Lilas Mercuriali (Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida), Leandro Pereira Braga (Facultat de Ciències Polítiques i Socials), pendent de designació (Facultat d'Humanitats), pendent de designació (Facultat de Traducció i Interpretació), pendent de designació (Facultat de Dret), pendent de designació (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials), pendent de designació (Escola Superior Politècnica), pendent de designació (Facultat de Comunicació)


Estudiants de doctorat:
Ewa Dorota Widlak


Secretària:
Gemma Garcia Gimenez, cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

 

Junta Electoral

(Juliol del 2017)
 

Composició

President:
Pere Torra Pla, secretari general

Vocals:
En representació dels professors dels cossos docents
Antonio Ladron de Guevara Martinez i Angel Jose Rodrigo Hernandez 

En representació dels estudiants:
Eduardo Espuny Nuñez

En representació del personal d'administració i serveis:
Jordi Morell Nuñez

Secretària:
Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta
 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2016-2017, la Comissió s'ha reunit 7 vegades.