Els MOOC formen part d’una aposta estratègica de la Universitat Pompeu Fabra i, així, durant el curs 2016-2017 s’ha consolidat el grup de treball dels MOOC UPF. Aquest equip està format per personal de diversos àmbits, des de tècnics audiovisuals i informàtics fins a personal de suport pedagògic, amb la missió d'elaborar MOOC innovadors i de qualitat. També cal destacar la qualitat de les instal·lacions i l’equip material de què disposa la UPF per produir aquest tipus de cursos. Tant l’equip com l’equipament són una senya pròpia de la UPF.

La UPF ha continuat amb la seva política de disseny, de creació i d'implementació d'aquests cursos en línia i, actualment, hi ha 19 MOOC publicats, alguns amb diverses edicions. La UPF, a partir de la seva participació en cinc plataformes -MiríadaX, FutureLearn, Coursera, Kadenze i P2PU- arriba a un públic divers i de tot el món.

Durant el curs 2016-2017 s’han assolit més de 180.000 inscrits a cursos MOOC, que tenen una mitjana de quatre setmanes de durada i que són oferts en diversos idiomes: anglès, castellà i català. Per produir els MOOC, la Universitat Pompeu Fabra ha comptat amb finançament de la Generalitat de Catalunya (AGAUR), concretament l’ajut Interlingua, i del Ministeri d'Educació del govern d'Espanya (Campus d'Excel·lència Internacional-CEI), per a l’any 2016.

Cal destacar que s’ha fet un esforç per presentar comunicacions en congressos sobre l’experiència de la UPF en relació amb els MOOC. Una mostra clara n'és el reconeixement de l’ACUP, que va seleccionar “Els MOOC, un repte per a les universitats, el professorat i la formació a distància: una aproximació des de la Universitat Pompeu Fabra”, de Manel Jiménez i Vanessa Soria, com una de les 21 bones pràctiques d’innovació docent a les universitats públiques catalanes.

4.22. Dades dels MOOC implementats a la UPF. Curs 2016-2017

 

FutureLearn Academic Network 

FutureLearn Academic Network (FLAN) és una xarxa d'universitats pioneres arreu del món que promou la recerca en cursos en línia oberts i massius, els MOOC. La Universitat Pompeu Fabra, a través del CLIK, és membre d’aquesta xarxa i n’organitza regularment simposis i reunions. 

El 27 de gener del 2017 va tenir lloc al campus del Poblenou la jornada FutureLearn Academic Network: The Educator Experience, organitzada pel CLIK i els membres de la secció Educational Technologies, del Grup de Recerca en Tecnologies Interactives de la Universitat Pompeu Fabra.

La reunió es va presentar com una jornada de reflexió entre els partners de la xarxa FutureLearn sobre la recerca, l'impacte i l'acollida dels MOOC en l'educació. Sir Timothy O'Shea, rector de la Universitat d'Edimburg, va obrir la jornada amb una conferència inaugural sobre l'estratègia de desenvolupament dels MOOC a la Universitat d'Edimburg.