Visualització del contingut web

En el marc de la sostenibilitat i el medi ambient, la UPF ha desenvolupat una sèrie d’accions emmarcades dins de les línies de treball definides i incorporant aquells anhels traspassats per la comunitat universitària. Les accions, que han comptat amb el suport de diversos àmbits de la Universitat, es troben citades a continuació.

Centre d’Estudis en Sostenibilitat

Entre aquelles accions ja concloses, es troba la creació del Centre d’Estudis en Sostenibilitat, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat. Aquest inclou inicialment investigadors de quatre departaments (Dret, Ciències Polítiques i Socials, Comunicació, Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), fet que demostra la seva transversalitat. El centre basarà la seva activitat en els àmbits de la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible.

Sol·licitud de subvencions a l’Ajuntament de Barcelona

Per altra banda, UPF Sostenible ha aconseguit les dues subvencions de l’Ajuntament de Barcelona a les quals es va presentar. La primera fa referència al projecte històric del Dipòsit de les Aigües i la segona per dotar d’una façana vegetal l’àgora del campus de la Ciutadella.

Participació

Així mateix, és important destacar aquelles accions en què UPF Sostenible n'ha format part.

 • Continuació de les reunions i del grup de treball E4: Endollat’ a l’Estalvi i l’Eficiència Energètica del compromís ciutadà per al clima, d’on van sortir compromisos per portar a la COP21 de París, i també han sortit polítiques d’ajuntament com el pla d’infraestructures verdes.
 • Continuació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i la Xarxa de Barcelona + Sostenible, del qual a finals del 2017 s’arriba a l’equador i se’n farà una revisió.
 • Continuació de les reunions i del grup de treball de mobilitat de la CRUE Sostenibilitat, en què també es va aprovar l’acord per impulsar la compra ètica i el consum responsable des de les universitats.
 • Participació activa en la Xarxa Barcelona + Sostenible.
 • La represa de reunions bilaterals de la mesa de mobilitat, compresa dins el pla de mobilitat.
 • La participació en el grup de treball de la superilla de Sant Martí, que va crear l’Ajuntament de Barcelona.
 • La participació activa en el Consorci de Serveis Universitats de Catalunya, gràcies a la qual s’incorpora la compra d’energia de fonts renovables al proper contracte de finals del 2017.
 • La participació a les jornades de mobilitat a les universitats que van tenir lloc del 8 al 10 de març a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). S'hi va exposar un panell informatiu sobre mobilitat a la UPF i es va assistir a les ponències presentades durant la jornada. Es va crear una web per explicar-ho.

Una altra dada interessant que s'ha de remarcar és l’augment que s’ha notat aquest any en la demanda i l’interès per part de la comunitat universitària en temes de medi ambient, des del moment que ha demanat informació o ens ha fet arribar propostes o suggeriments, fins al punt de fer la tutoria d’un treball de fi de grau en economia circular.

Premi al millor treball de fi de grau en sostenibilitat

El setembre del 2016 es va lliurar el premi al millor treball de fi de grau en temes de sostenibilitat del curs 2015-2016: “La regulación de la fiscalidad del autoconsumo fotovoltaico en España”, de l’estudiant d’ADE i Dret Marta Guasch. També s’ha arribat a un acord amb la càtedra Unesco de Cicle de Vida d’ESCI-UPF per tornar a convocar el premi.

Coberta verda experimental a Mercè Rodoreda, 23

S’ha continuat i s’ha ampliat el termini del conveni amb Eixverd, la UOPC, la UAB i altres entitats per fer servir la coberta de l’edifici Mercè Rodoreda, 23 com a laboratori d’experimentació per determinar els beneficis d’aquest tipus de solucions. Les cobertes vegetals estan molt estudiades i implantades als països nòrdics, però n'hi ha poca literatura i pràctica actual als països mediterranis. També aquest curs s’ha ampliat l’abast de la investigació a tres tipologies de murs verds o jardineria vertical.

Mobilitat

Dins del pla de mobilitat s’han continuat desenvolupant les mesures definides:

 • Adquisició d’una furgoneta 100% elèctrica per fer els encàrrecs de correu intern de la Universitat.
 • Nova prova pilot d’aparcament de bicicletes al campus de la Ciutadella situada al pàrquing del Mercat del Peix.
 • Proposta de zona per a vianants  i trasllat d’aparcaments de bicicletes a la via pública al carrer Ramon Turró.
 • Millora de la senyalització dels campus als plànols del transport públic col·lectiu.

Plaques fotovoltaiques

Aquest curs també s’ha lliurat l’estudi de viabilitat tècnico-econòmica de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici Roger de Llúria del campus de la Ciutadella per a una instal·lació de gairebé 300 kWp.

Pla de sostenibilitat

Durant aquest curs es van encarregar a Ecodigma els treballs previs per definir el pla de sostenibilitat de la UPF. D’aquest encàrrec, fruit de les entrevistes amb diferents persones del sector, de l’experiència d’Ecodigma i de la voluntat expressada per la Universitat, en va sortir un document extens anomenat Plan de Recomendaciones, el qual s’ha fusionat amb el pla d’actuacions i està servint de base per redactar el Pla de Sostenibilitat Ambiental, que es troba en avançat estat de definició i de redacció.

Economia circular

Aquest curs s'ha iniciat l’estudi de la realitat universitària per tal d’aprofundir i de continuar el camí cap a l’economia circular. Vam comptar amb una estudiant d’Arquitectura Tècnica que va venir a fer el seu treball de fi de grau a casa nostra i amb la qual vam definir els residus que generem i els seus fluxos de materials i energia.

Generació d’energia fotovoltaica al Campus Universitari Mar

El gener del 2016 es va posar en funcionament la instal·lació fotvoltaica del Campus Universitari Mar, amb una potència de 21 kWp, que ha tingut una producció de 17.947 kWh i 3.080 hores de funcionament. Aquesta instal·lació ha suposat, des de l’entrada en funcionament, un estalvi de 6 tones de CO2 equivalent per a la Universitat.

Façana vegetal a l’Àgora

Durant el curs s'ha fet un estudi propositiu de les façanes de la Universitat que podrien acollir parets vegetals, i s’ha aprovat la realització d’una d’aquestes situacions, en concret la façana de l’Àgora dels habitatges militars que es troba en espera de ser enderrocat. Aquesta façana, a més d’aprofundir en l’objectiu d’ampliar el verd urbà de la Universitat, contribuirà a embellir aquesta plaça central del campus i a mitigar-ne l’efecte illa de calor, entre altres beneficis.

Clàusules de responsabilitat social

Tot i que la legislació de contractació és força limitant a l’hora d’incloure clàusules de responsabilitat social, des de la UPF fa temps que s’estan integrant en tots els contractes de la Universitat. Així, aquest any s’ha fet un recull de les clàusules que estan incorporades de manera predeterminada, és a dir, que afecten a tots els contractes que fa la UPF.

Comunicació

Conscients de la importància de conscienciar sobre medi ambient i sostenibilitat, UPF Sostenible ha parat especial atenció aquest curs acadèmic a la seva vessant comunicativa. Les informacions que s’han difós es poden classificar en cinc grans categories, dins de les quals s’adjunten alguns exemples:

 • Entrevistes:
  • Salvador Samitier, director de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic
  • Joan Benach, codirector del JHU-UPF Public Policy Center de la UPF
 • Esdeveniments celebrats a la UPF:
  • Lliçó “Solidaritat, sostenibilitat i futur”, pronunciada per Humberto Llavador, professor del Departament d’Economia i Empresa de la UPF, a l’acte de lliurament dels premis extraordinaris de fi d’estudis del curs 2015-2016
  • XII Jornades Ernest Lluch, que es van celebrar sota el títol “El futur no és el que ens havien explicat: alerta energètica i ecosocial”
 • Notícies que poden ser d’interès per a la comunitat universitària:
  • Propostes verdes per gaudir de la natura
  • Curs formatiu d’objectius de desenvolupament sostenible per a docents
 • Difusió de notícies elaborades per la UCPI:
  • Entrevista a Alexander Díaz Codina
  • Notícia sobre contaminació i capacitat d’atenció dels nens

Vinculat a les notícies d’actualitat, s’han dut a terme diferents projectes de comunicació durant l’any acadèmic. Entre les accions ja realitzades s’inclou el Festival Internacional de Medi Ambient (FICMA), la Setmana Europea de Prevenció de Residus i la Setmana del Medi Ambient de la UPF. Els tres esdeveniments tenen una periodicitat anual, i UPF Sostenible s’ha encarregat d’elaborar el seu pla comunicatiu, així com ha ajudat en l'organització i la difusió de la informació, tant a través de la web com de Twitter.

També és rellevant mencionar en aquest apartat el rellançament de les guies de bones pràctiques en sostenibilitat per a professors, docents i càterings, les quals s’han difós de manera activa a Twitter. Així mateix, també s’ha enviat informació periòdicament al FUÀ!, al canal UPF i s’ha plantejat un pla de difusió propi d’UPF Sostenible.

En total, durant aquest curs acadèmic 2016-2017 s’han publicat a la web el 53% del total històric de notícies d’UPF Sostenible, fet que mostra l’interès creixent que hi ha per conscienciar la comunitat universitària en aquest àmbit. A més, a través del compte de Twitter @upfsostenible s’ha informat de contingut tant de la web com extern, amb un èxit considerable, ja que s’ha incrementat substancialment el nombre de piulades i de seguidors respecte al curs anterior.