Titulació 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Master Filosofia Política 86,84 86,12 100,00 87,91 98,76
Master en Gestió de la Immigració 97,95 97,57 94,69 90,11 94,04
Màster Avançat en Ciències Jurídiques 96,12 92,37 89,90 89,65 92,07
Màster Indústria Farmacèutica i Biotecnològica 96,77 97,37 100,00 100,00 100,00
Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge - - 86,84 91,44 94,99
Màster Universitari Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius 93,35 95,43 - - -
Màster Universitari en Cervell i Cognició - - - 96,71 92,28
Màster Universitari en Comunicació Social - - 93,46 86,67 91,25
Màster Universitari en Estudis de Traducció 98,37 91,12 97,89 92,87 95,85
Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat - - - - 96,89
Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada 82,61 88,51 85,81 89,05 98,20
Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius - - 97,46 88,89 81,93
Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius - 100,00 100,00 85,29 85,19
Màster d'Estudis Avançats en Comunicació Social 95,44 87,00 85,48 - -
Màster de Recerca en Ciència Política 85,08 93,98 90,51 92,58 93,63
Màster de Recerca en Economia, Finances i Empresa 97,22 95,84 100,00 99,37 98,46
Màster de Recerca en Sociologia i Demografia 85,19 89,57 86,67 76,47 73,52
Màster en Bioinformàtica (BIOINFO) 98,32 97,27 97,96 98,48 100,00
Màster en Creació Literària 92,18 94,43 100,00 - -
Màster en Criminologia i Execució Penal 79,61 96,52 94,99 94,39 97,68
Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat 94,09 84,12 88,37 92,37 72,81
Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament 82,01 83,54 85,59 89,46 83,12
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 78,22 83,21 85,78 87,38 86,24
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 94,07 96,82 95,69 98,23 94,25
Màster en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques - - 100,00 - -
Màster en Història del Món 72,43 78,92 85,52 83,64 90,84
Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) 94,84 100,00 95,99 100,00 100,00
Màster en Literatura Comparada i Traducció Literària 98,27 33,33 - - -
Màster en Recerca Biomèdica (BIOMED) 98,28 100,00 100,00 99,77 97,39
Màster en Salut Laboral 100,00 88,33 - - -
Màster en Salut Pública 86,17 94,57 95,80 62,74 98,27
Màster en Tecnologies del So i de la Música 85,68 96,49 88,79 88,04 86,89
Màster en Estudis Xinesos 96,02 94,26 91,18 94,84 90,10
Total 92,02 93,06 93,50 89,74 90,57