(Juliol del 2017)

 

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Director:
David Comas Martínez 

Sotsdirectors:
Francisco José Muñoz López
José Francisco Aramburu Beltrán

Secretària:
Eulàlia de Nadal Clanchet

Departament de Ciències Polítiques i Socials

Director:
David Sancho Royo 

Sotsdirectors:
Javier Astudillo Ruiz 
María José González López

Secretari:
Magí Panyella Roses

Departament de Comunicació

Director:
José Fernández Cavia

Sotsdirectors:
Glòria Salvadó Corretger
Carles Pont Sorribes

Secretària:
Maria Pilar Medina Bravo

Departament de Dret

Directora:
Elena Larrauri Pijoan

Sotsdirectors:
Aida Torres Pérez
Alfons Aragoneses Aguado

Secretària:
Aida Torres Pérez (des de l'1 de setembre del 2016)
María de los Ángeles Gili Saldaña (fins a l'1 de setembre del 2016)

Departament d'Economia i Empresa

Directors:
Xavier Freixas Dargallo (des del 23 de gener del 2017)
José Garcia Montalvo (fins al 23 de gener del 2017)

Sotsdirectors:
Francesc Xavier Cuadras Morató
Javier Gómez Biscarri (des de l'11 d'octubre del 2016)
Gert J. Cornelissen (fins a l'11 d'octubre del 2016)

Secretària:
Anna Torres Lacomba  

Departament d'Humanitats

Directors
José María Delgado Ribas (des del 23 de novembre del 2016)
Víctor Eduardo Farias Zurita (fins al 23 de novembre del 2016)

Sotsdirectors:
Elena Rufat Perello
Victor Eduardo Farias Zurita (des del 23 de novembre del 2016)
 
Secretària:
Elena Rufat Perello

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Director:
Miquel Oliver Riera (des del 2 de juny del 2016)
 
Sotsdirectors:
Vanesa Daza Fernández
Emilia Gómez Gutiérrez 

Secretària:
Gloria Haro Ortega 

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Director:
Alexandre Alsina Keith 

Sotsdirectors:
Anna M. Espunya Prat
Joan Josep Maria Costa Carreras 

Secretària:
Elisenda Bernal Gallén