Visualització del contingut web

La UPF promou des del CLIK la innovació mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades també a integrar la responsabilitat social a la docència i als plans d'estudis de la UPF, com a estratègia d’impacte i transferència social.

La innovació social a la docència s’inclou tant en la vessant de la formació del professorat com a les iniciatives d’innovació docent.

Pel que fa a l’oferta formativa docent la UPF, aquest curs ha programat 6 accions formatives per al professorat, que van comptar amb un total de 30 assistents:

  • Detecció de Violències Masclistes en Joves Universitàries
  • Del Compromís a l’Acció Docent? L’Agenda 2030 i els ODS: cap a un Enfocament Holístic, Inclusiu i Crític de la Teva Docència
  • L'Ús de la Viquipèdia a l'Aula. Aprenent amb Eines Col·laboratives
  • Metodologies i Estratègies per a la Igualtat de Gènere a l'Aula
  • Sessió formativa sobre els objectius de desenvolupament sostenible: “Del compromís a l’acció docent? L’Agenda 2030 i els ODS: cap a un enfocament holístic, inclusiu i crític de la teva docència”, que va tenir 14 inscripcions.

A finals de curs s'ha publicat una nova convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (PlaCLIK) per al curs vinent, que preveu com a eix estratègic la transferència a l'entorn i com a línia transversal d'actuació el compromís social i el desenvolupament sostenible.

Així mateix, s’ofereix assessorament i reconeixement d’iniciatives d’innovació social. Enguany, s’ha iniciat una experiència d’assessorament per reconèixer iniciatives docents orientades a la innovació docent, o aquelles que tenen impacte entre col·lectius amb risc d’exclusió social en què han participat alumnes de la UPF. També assessorament i certificació de la innovació docent per promoure l'aprenentatge i la transferència a la societat a través de la metodologia de l'ApS, el que ha permès identificar tres experiències impulsades des de Comunicació i Traducció i Interpretació.

La UPF fa una aposta per integrar metodologies d’innovació social, com és l’aprenentatge servei (ApS), una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, de manera que es converteix en un instrument de formació integral dels estudiants. El seu objectiu principal és la formació de professionals socialment responsables, ja que, juntament amb l'aprenentatge de continguts, competències i habilitats pròpies de cada titulació, es desenvolupa el compromís cívic i social a partir de la pràctica reflexiva. Es tracta d'una proposta que té un gran impacte en la docència, des del moment que permet als estudiants universitaris desenvolupar la seva implicació social amb el territori, al mateix temps que segueixen els seus estudis universitaris.

Aquest curs 2016-2017 la UPF ha iniciat un estudi per identificar iniciatives d’aquest àmbit i valorar les iniciatives del professorat de la UPF participant. El resultat serà difós en un monogràfic sobre ApS que properament publicarà la Universitat de Saragossa.

La UPF forma part de les xarxes universitàries d’aprenentatge servei, entre elles la xarxa Aprenentatge-Servei Universitària (ApS-U) estatal. I, a través del CLIK, participa a la xarxa universitària estatal. El mes d'octubre se'n va celebrar el VIII Congrés, i la UPF hi va presentar la comunicació institucional "Estudios de comunicación en la UPF en clave de innovación social: iniciativas docentes con metodología aprendizaje-servicio en grado y máster". També s'ha participat a la xarxa d’ApS universitària catalana (U)Cat, amb el disseny de la segona trobada “Entitats i universitats: col·laborar per transformar”, el dia 10 de juliol, a la Universitat Rovira i Virgili.

La UPF hi és present al número monogràfic a la Revista Interuniversitaria de Investigación sobre Discapacidad e Interculturalidad de la Universitat de Saragossa, amb "Aprendizaje-servicio y diversidad en educación". S'hi convida la UPF, i el CLIK i el Vicerectorat de Responsabilitat Social hi col·laboren amb l’article “El aprendizaje servicio como estrategia de innovación social en la UPF: la perspectiva del profesorado”.

El passat octubre del 2016, es va participar al VII Congreso Nacional y II Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario celebrada a Santiago de Compostel, amb una comunicación institucional “Perspectiva transveral e interdisciplinar en la integració del ApS en la universidad”.

La UPF hi será present al VIII Congrés Nacional i III Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario. ApS-U8 a Sevilla, amb proposta institucional i compartida amb vicerector i professorat de Comunicació, “Estudios de Comunicación en la UPF en clave de innovación social: iniciativas docentes con metodología aprendizaje-servicio en grado y máster".

Així mateix, s’ha col·laborat en la comunicación amb temàtica d’ApS que es presentarà al IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2017, “Cómo desarrollar competencias profesionales mejorando el entorno social”.

Aquest curs es va obrir un grup en anglès de l’assignatura optativa Gestió d’Entitats no Lucratives, que el curs passat ja va obtenir una alta demanda en la primera edició en català. L’assignatura, que té com a eix la concepció d’una empresa social, mitjançant una activitat econòmica, forma part de l'oferta docent amb crèdits de mobilitat, en el marc de la formació de lliure elecció dels estudiants.