Visualització del contingut web

La UPF continua treballant en l’actualització i el desenvolupament del Portal de la Transparència de la UPF, una eina de publicació de la informació prevista a la legislació sobre la transparència, l’accés a la informació i el bon govern i l’instrument bàsic per retre comptes a la societat dels resultats de la prestació del servei de l’ensenyament superior mitjançant l’estudi, la recerca i la docència.

En paral·lel, es continuen atenent les sol·licituds de drets d’accés a la informació pública i als documents. Al mateix portal es publiquen les corresponents resolucions.

Enguany, la Fundación Compromiso y Transparencia ha elaborat el “Informe de transparencia de las universidades españolas 2015”, en què s’indica que la Universitat Pompeu Fabra compleix tots els indicadors previstos de l’informe, i se situa entre les cinc primeres universitats espanyoles en índex de transparència.

També el Síndic de Greuges de Catalunya ha elaborat un "Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern", en el qual s'analitzen els portals de la transparència del sector públic de Catalunya.